Search:

Psikoterapi Nedir?
Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, kişinin yaşadığı duygusal, davranışsal ve düşünce düzeyinde olan sorunların çözümü, psikolojik dengenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla kullanılan konuşmaya ve sözel etkileşime dayalı bir TEDAVİ YÖNTEMİ’dir. Gelişigüzel ve...

Read More
Depresyonda mıyım?
Depresyonda mıyım?

Depresyon, genel bir ifadeyle yaşamdan ve yaşanılan şeylerden zevk alamama halidir. “Üzüntü, keder, karamsarlık, isteksizlik, çaresizlik, umutsuzluk, acı, değersizlik, suçluluk” yaşanılan başlıca duygulardır ve eskiden zevk alarak ve isteyerek...

Read More
Ben Deli miyim?
Ben Deli miyim?

Zaman zaman bu ve benzeri kelimeler dökülür ağızlardan.. ‘’Psikiyatriye git’’ denmesi çok büyük bir hakaret gibi algılanır ve iplerin daha da gerilmesine neden olur. Başka bir kişinin yardımcı olamayacağı, aynı bir arkadaşın yaptığı gibi yalnızca...

Read More
Bireysel Psikoterapi
Bireysel Psikoterapi

Bireysel Terapi Nedir? Terapi, diğer bir ifadeyle psikoterapi, konuşmaya dayalı bir tedavi yöntemi olup temel olarak katılan kişi sayısına göre bireysel, grup, evlilik ve aile terapisi olarak ayrılır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı...

Read More
Çift Terapisi
Çift Terapisi

  Çift terapisi, ilişkilerinde problem yaşayan çiftlerin başvurabileceği bir tedavi yöntemidir.‘Evlilik terapisi’ veya ‘ilişki terapisi’ de denir. Asıl olarak konuşmaya dayalı yöntemleri kullanır. İlişkinin niteliği, eşlerin yaşadığı...

Read More
Aile Terapisi
Aile Terapisi

  Aile terapisi, psikolojik sorunları ilişki bağlamı içerisinde ele alan modern tedavi uygulamalarıdır. Kimi durumlarda ailenin tamamı, kimi durumlarda ise bir kısmı sürece dahil edilir. Anne, baba, çocuk ve ailenin diğer bireyleri aynı veya...

Read More
İlaç Tedavisi
İlaç Tedavisi

  İnsanın iyi hissetmek ve iyileşmek adına birtakım maddeleri kullanması çok eskilere dayanmaktadır. Çeşitli bitki ve maddelerden elde edilen karışımlar veya alkol, tütün, afyon gibi maddeler acıyı dindirmek veya keyif vermek amaçlı...

Read More