Beck Depresyon Ölçeği

Aşağıda gruplar halinde bazı cümleler ve önünde sayılar yazılıdır. Her gruptaki cümleleri dikkatle okuyunuz.

BUGÜN DAHİL, GEÇEN HAFTA İÇİNDE kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi anlatan cümleyi seçin. Seçiminizi yapmadan önce gruptaki cümlelerin hepsini dikkatle okuyunuz ve yalnızca bir maddeyi seçin.

1.)


2.)


3.)


4.)


5.)


6.)


7.)


8.)


9.)


10.)


11.)


12.)


13.)


14.)


15.)


16.)


17.)


18.)


19.)


20.)


21.)