Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk Nedir?

Ruh halinin değişkenlikler gösterdiği ve birbirini takip eden depresyon ve öfori (mani ya da hipomani) ataklarının yaşandığı bir hastalıktır. ‘’Manik depresif hastalık’’ veya ‘’İki uçlu bozukluk’’ gibi isimlerle de anılır.

DEPRESİF ATAK, ruh halinde iki haftadan uzun süren bir değişikliktir; karakteristik özelliği depresif bir ruh haline sahip olunması ya da hemen hemen tüm aktivitelerden keyif alma kapasitesinin ya da bu aktivitelere duyulan ilginin azalmasıdır. Ayrıca tekrarlayıcı ölüm düşünceleri ve intihar fikirleri ya da girişimleri de olabilmektedir. Tüm bunlar; kişinin sosyal, özel ve mesleki yaşantısında ciddi sıkıntı ve aksamalara neden olmaktadır.

MANİK ATAK, karakteristik olarak en azından 1 hafta boyunca devam eden coşkulu, öforik ya da alıngan bir ruh halidir; kendine güvende artış, büyüklük düşüncelerine kapılma, uyku ihtiyacında azalma, cinsel istekte artış veya kişinin kültüründe normal kabul edilen sınırın ötesinde cinsel davranışlar sergileme, uygunsuz veya maddi durumla uyuşmayan alışverişler yapma, hızlı ve dağınık konuşma ve düşüncelerin uçuşması gibi bulgularla seyreder.

Hipomani, yukarıda bahsedilen belirtilerin daha hafif düzeyde görülmesidir. En az 4 gün boyunca devam eden bu s

üreç maniden FARKLI OLARAK, bireyin sosyal ya da mesleki yaşantısında ciddi bir sıkıntıya neden olmamakta ve genellikle hastane yatışı gerektirmemektedir.

Bu belirtiler; madde kullanımı (örn; uyuşturucu madde), ilaçlar ya da bazı tıbbi hastalıkların seyrinde de ortaya çıkabilir. Bu nedenle detaylı bir inceleme tanı ve tedavi açısından oldukça önemlidir!!!

Tipleri:

Başlıca; Bipolar I ve Bipolar II olmak üzere ikiye ayrılır.

Bipolar I: Depresyon ile mani atakları birbirini izliyorsa..

Bipolar II: Depresif ataklar ile hipomani birbirini izliyorsa..

‘’Hızlı Döngülü’’: Yılda en az 4 kez

mani ya da depresif atak geçirilmesi..

Hastalığın bu şekilde sınıflandırılması, özellikle hekime tedavi seçimi ve takipte yol gösterecektir.

Tedavi:

Tedavide belki de EN ÖNEMLİ NOKTA, hastalığın TEKRARLAMA sıklığını azaltmak veya önlemektir. Çünkü, atak dönemleri dışında hastalar ‘’normal bir birey’’ gibi günlük y

aşantılarına devam edebilmektedirler.

Tekrarlamayı önlemek için;

  • Hastalığı tetikleyen durumların tespit edilmesi,
  • Stresli kişiler arası yaşam olayların etkisinin en aza indirilmesi,
  • Uyku, iştah gibi fizyolojik durumların düzenlenmesi,
  • Hastanın ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmasının sağlanması gibi konuların üzerinde durulmalı ve tedaviye ailenin katılımı da sağlanmalıdır.

Bipolar bozukluk tedavisi, genellikle ilaç kullanımını gerektirir.Tedavide kullanılan ilaçlar,

  • Duygudurum Dengeleyiciler (Lityum, valproik asit, karbamazepin, lamotrijin..),
  • Antipsikotikler (Olanzapin, halo
    peridol, ketiapin, risperidon..),
  • Benzodiazepin Grubu İlaçlar (Diazepam, alprozolam, lorazepam..) olarak sınıflandırılabilir.

**Antidepresan ilaçların bipolar bozukluk tedavisindeki kullanımı kısıtlıdır.

Bu ilaçların bir PSİKİYATRİ UZMANI tarafından yazılması ve kan düzeylerinin belli aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, kullanılan diğer ilaçlar, tıbbi durumlar veya yapılan tetkikler de incelenmelidir.

Uzm. Dr. Sevim H. Tolunay

Yorum Yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *