Çift ve Aile

        ÇİFT;

 • İletişim kopukluğu
 • Anlaşılmama ve tıkanma hissi
 • Yoğun ve kırıcı tartışma ve kavgalar
 • Aldatma/aldatılma
 • Kıskançlık, güvensizlik
 • Haksızlığa uğrama duygularını çok yoğun hissetme
 • Çatışmaları birlikte çözümleyememe
 • İlişkide mutsuzluk
 • Öfke patlamaları
 • Cinsel problemler
 • İlgisizlik ve kopukluk
 • Ayrılık isteği
 • İlişkilerinin çocukları olumsuz etkilediğini düşünme
 • Aile meseleleri
 • Eş Seçimi

         

        AİLE;

 • Çocuk/lar ile ilgili sorunlar (uyum sorunları, davranış değişiklikleri vb.)
 • Anne ve baba olmanın gereklilikleri ile ilgili kafa karışıklıkları
 • Eşler arası sorun ve anlaşmazlıklar
 • Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler
 • Zorlayıcı ve ağır yaşam olayları (hastalık, kayıp, boşanma, ölüm, iflas vb.)
 • Ergenlik dönemi sorunları
 • Yaşla birlikte gelen psikolojik durumdaki değişiklikler
 • Annenin gebeliği ya da doğum yapması ile başlayan uyum süreçleri
 • Aile içinde yaşanan rol karmaşaları ve hiyerarşik yapının bozulması
 • Çocukların evden ayrılması (üniversiteye gitme, evlenme gibi), karı kocanın birlikte çocuksuz bir sisteme uyum sağlamasını gerektiren süreçler
 • Aile üyelerinden birinde ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar (panik atak, depresyon, takıntı hastalığı, alkol-madde kullanımı, davranış bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, yeme bozuklukları vb.)
 • Aile sisteminde kriz yaratan her tür olay