İlaç Tedavisi

İnsanın iyi hissetmek ve iyileşmek adına birtakım maddeleri kullanması çok eskilere dayanmaktadır. Çeşitli bitki ve maddelerden elde edilen karışımlar veya alkol, tütün, afyon gibi maddeler acıyı dindirmek veya keyif vermek amaçlı kullanılırdı.

Günümüzde psikolojik problemler veya psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar vardır. Bu ilaçlar, uygun şekilde kullanıldıklarında oldukça etkilidir. Fakat bazen kulaktan dolma bilgiler ile uygunsuz şekilde alınan ilaçlar yarardan çok zarar getirmektedir. Psikiyatrik ilaç tedavisi alanında uzman olan kişi tarafından verilmeli ve bazı noktalara dikkat edilmelidir.

İlaç ile Tedavi (Farmakoterapi) de Genel İlkeler;

 • İlaçla tedavide dikkatli olunması ve gerektiğinde, gerektiği kadar ilaç kullanılması esastır.
 • İlaç seçimi, hasta/danışanın detaylı değerlendirmesi sonucu yapılmalıdır. Bu, hem ruhsal değerlendirmeyi hem de bedensel değerlendirmeyi içerisinde barındırır. Özellikle kronik hastalığı olanlarda uygun görülen kan tahlilleri ve/veya diğer tetkikler yapıldıktan sonra ilaç seçimi daha uygun olacaktır.
 • Tedaviyi planlayan kişi, ilaçlar konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Çünkü, ilaçların etki alanları, güç ve etki süreleri, kullanılamayacağı durumlar, yan etkileri, başka ilaçlarla etkileşimleri, aksi bir durumda ne yapılacağı tedavi etkinliğini belirleyecektir.
 • Yaşlılarda ilaçların yıkılması ve atılmasının yavaş olması ve yan etki görülme olasılığının daha sık olması sebepleriyle daha dikkatli davranılması gerekir.
 • Gebe ve emziren kadınlarda yine dikkatli davranılmalıdır. Hayatını çok etkileyen bir durum olmadıktan sonra ilaç verilmemesi..
 • En etkili ve en az yan etkili ilaç, en etkili en düşük dozda ve gereken sürede verilmeye çalışılmalıdır.
 • İlaçlar uzman kişi tarafından önerilen doz ve sürede kullanılmalı. Eğer istenilen yanıt alınamazsa kesilmeli ve gerektiğinde başka bir tedaviye geçilmelidir.
 • Hasta/danışan ilaçlar konusunda bilgilendirilmeli ve olası durumlarda ne yapacağı konusunda önerilerde bulunulmalıdır.
 • Psikolojik bir problem veya psikiyatrik bir bozukluk tanısı konduğunda verilecek ilaç kişinin ekonomik durumu, yaşam koşulları vb. göz önünde bulundurularak seçilmelidir.

Tedavide kullandığımız başlıca ilaçlar şu şekilde gruplandırılabilir;

 • Antidepresanlar,
 • Antipsikotikler,
 • Anksiyolitikler (yeşil reçeteli),
 • Duygudurum dengeleyiciler,
 • Psikostimülanlar (kırmızı reçeteli),
 • Diğer grup psikiyatri ilaçları, olarak ayrılırlar

Bireysel Terapi

Bireysel Terapi Nedir?

Terapi, diğer bir ifadeyle psikoterapi, konuşmaya dayalı bir tedavi yöntemi olup temel olarak katılan kişi sayısına göre bireysel, grup, evlilik ve aile terapisi olarak ayrılır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı bireysel terapidir.

Bireysel terapi; kişinin yaşadığı duygusal, davranışsal, bedensel belirtiler ve düşünceler ile kendini gösteren sorunlar veya ilişki problemlerinin çözümü amacıyla terapist ve danışanın birebir çalışmasıdır.

Amaçları Nelerdir?

Bireysel terapi, genellikle terapist ve danışan ile birlikte belirlenen birtakım amaçlar güder.Bunlardan bazıları;

 • Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
 • Davranış ve tutum değişikliği oluşturmak
 • Önemli kararlar alma sürecine destek sağlamak
 • Kendine olan güveni artırmak
 • Eş, aile ve diğer bireylerle ilişkileri düzenlemek
 • Sorunlarla başa çıkma becerisini artırabilmek
 • Psikiyatrik rahatsızlıkları ortadan kaldırmak
 • Kendini tanımak ve yaşama farklı pencerelerden de bakabilmeyi öğrenmek…

Bireysel Terapi Hizmetini Veren Psikoterapistler Kimlerdir?

Psikoterapi hizmeti vermeye yetkin olan kişiler, yani psikoterapistler farklı psikoterapi yöntemleri ile ilgili olaraküniversite, enstitü gibi resmi kuruluşlardan eğitim ve sertifika almış olan uzmanlardır. Bu uzmanlar üniversite eğitimlerini, PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİalanlarında yapmışlardır.

Psikoterapist seçiminde dikkat edilmesi gerekenler;

 • Üniversite, Master, Doktora eğitimi olup olmadığı
 • Uzmanın almış olduğu Psikoterapi eğitimi, eğitimin niteliği ve süresi
 • Uzmanlık alanları
 • İş tecrübesi
 • Ağırlıklı çalışma alanları
 • Telefonla ulaşmanın mümkün olup olmadığı

 Psikoterapist Seçiminde  Kime Danışabilirim?

Sizi takip eden aile doktorunuz veya herhangi bir sebeple başvurduğunuz bir uzman hekim, eczacı bir tanıdığınız, bir aile bireyi, arkadaşlarınız veya terapiye gidip fayda görmüş bir tanıdığınız, size yardımcı olabilir

Bireysel Terapi Seanslarına Kimler Katılabilir?

Birtakım zorluklar yaşayan ve kendi kendine çözüm bulamayan veya bulduğu çözümler ile geçici bir süre rahatlayan HERKES bireysel psikoterapi seanslarına katılabilir. Bireysel terapiye katılmak için ciddi bir psikolojik rahatsızlığınızın olması gerekmez.

Psikoterapi Seanslarında Neler Yapılır?

Psikoterapi seanslarında size huzursuzluk ve acı veren her türlü konuda konuşma imkanı bulursunuz. Bu konular kendiniz, aileniz, kariyeriniz, ilişkileriniz, iç huzursuzluklarınız, kendinize bile itiraf etmek de zorlandığınız şeyler ile ilişkili olabilir.

Psikoterapist sorunları daha iyi anlamak ve danışan için ayrılan süreyi en iyi şekilde kullanabilmek amaçlarıyla sorduğu sorularla görüşmeyi yönlendirir. Benzer şekilde, danışan da sormak istediği veya merak ettiği soruları terapiste sorabilir.

Psikoterapi, terapistin danışan adına neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemesi değildir. Psikoterapist kendi kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar. Her kuram farklı bir psikoterapi yönteminin parçasıdır ve birbirinden farklı uygulamaları, örneğin; kişilik ve analiz testleri, farkındalık egzersizleri, bilişsel ve davranışsal yöntemler, hipnoz vb. gerektirir.

 Kliniğimizde Uygulanan Psikoterapi Yöntemlerinden Bazıları;

 • BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
 • ŞEMA TERAPİ
 • PSİKANALİTİK TERAPİ
 • EMDR
 • ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ…

  Bireysel Olarak Başlayan Bir Terapiye Eş ve Aile Katılabilir mi?

Bireysel terapi baştan sona bireysel olarak devam edebileceği gibi danışanın ihtiyacı ve durumuna göre eş veya aile üyeleri terapiye dahil edilebilir.

 Bireysel Terapi Ne Sıklıkta ve Ne Kadar Süre Devam Eder?

Psikoterapinin ne sıklıkta yapılacağı, seansların uzunluğu ve terapiye ne kadar süre devam edileceği gibi konular DANIŞANIN İHTİYACINA, UYGULANAN PSİKOTERAPİ YÖNTEMİNE, DANIŞAN VE TERAPİSTİN ZAMAN VE DANIŞANIN MADDİ KAYNAKLARI gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Uzm. Psikiyatr Dr. Sevim H. Tolunay

 

Çift Terapisi

Çift terapisi, ilişkilerinde problem yaşayan çiftlerin başvurabileceği bir tedavi yöntemidir.‘Evlilik terapisi’ veya ‘ilişki terapisi’ de denir.

Asıl olarak konuşmaya dayalı yöntemleri kullanır. İlişkinin niteliği, eşlerin yaşadığı sorunlar, sorun karşısındaki tutumları, duygu ve düşünceleri anlaşılmaya ve çözüm yolları bulunmaya çalışılır..

Evlilik terapisine kimler katılır?

İlişkilerinde sorun yaşayan ve bu sorunlarıkendi başlarına çözememiş çiftler evlilik terapisine katılabilir. Süregiden çatışmalar, dönemsel krizler, karar verme süreçleri, çocuklar ile ilgili sorunlar, sadakatsizlik, şiddet, maddi ve cinsel problemler başvuru sebebi olabilir.

Evliliğin farklı dönemlerindedesteğe ihtiyaç duyulabilir. Evliliğin ilk yılları, çocukların aileye katıldığı veevden ayrıldığı dönemler ve nihayetinde ‘edi-büdü’dönemi. Her biri ayrı zorluklar içerir. İlk yıllarda eşler istek ve beklentilerinin karşılanmadığı veya anlaşılmadıkları yakınmaları ile gelirlerken evliliğe çocukların katılması ile sorunlar başkalaşır. Loğusalık bunalımı, küçük çocukla ilgili sorunlar, eşle ve çevreyle ilişkilerde zorluklar, sonrasında ise ergen çocukla ilgili problemler… Her dönemin kendine özgü zorlukları uygun terapi yaklaşımları ve diğer tedavi yöntemleri ile atlatılır vebir sonraki döneme daha rahat bir geçişsağlanır. Bu da ilişki için daha sağlam bir temel oluşturur.

Evlilik terapisi işe yarar mı? Amaçları nelerdir?

Bu yöntem ile kabaca evlilik ve aile sisteminin korunması amaçlanır. Fakat çiftler her zaman aynıistek ve beklentiler ile gelmezler. Bu noktada, her iki bireyinde geliş sebebini ve terapiden beklentilerini iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, bazen bir eş diğerini hasta göstermek veya haklılığını onaylatmak ihtiyacı içinde olabilir. İş böyle olunca tedavi etkinliği de düşüyor. Bu ve benzeri noktaları iyi analiz etmek, terapistin tecrübesi ve aldığı eğitimler ile doğru orantılı. Sonuç olarak, kurulan güven ilişkisi temelinde oldukça iyi sonuçlar alınıyor.

  ****Başlıca AMAÇLAR aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
 • Birbirini daha iyi anlamak ve iyi bir iletişim kurabilmek
 • Davranış ve tutum değişikliği oluşturmak (Özellikle alkol ve madde bağımlılığı, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik bir rahatsızlık varlığı)
 • Zor dönemleri sağlıklı bir şekilde atlatabilmek (Travmatik olaylar, şiddet, aldatma, yas süreçleri, hastalıklar, yeni bir işe başlama, emeklilik vb.)
 • Sorunlarla başa çıkma becerisini artırabilmek
 • Önemli kararlar alma sürecine destek sağlamak (Göç, boşanma, çocuk sahibi olma vb.)
 • Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak
 • Arkadaşlığı, duygusal ve cinsel yakınlığı tekrar sağlamak

Evlilik öncesi dönem ve eş seçiminde terapi desteği katkı sağlar mı?

Eş seçimi ve evlilik öncesi dönemde terapi desteği hem kişi hem de ilişki için olumlu katkılar sağlar. Başvuran kişiler kendini daha iyi tanırlar. İlişkilerde nelere dikkat etmeleri gerektiği, kadın ile erkeğin farklılıkları ve cinsellikle gibi konularda bilgi sahibi olurlar.

Tüm bunlar, zorluklarla daha kolay baş etmelerini ve uygun çözüm yollarını kendi kendilerine bulmalarını sağlar. Evliliklerin önemli bir kısmının boşanmayla sonuçlandığı düşünüldüğünde oyuna 1-0 avantajlı başlamayı kim istemez ki?

Ergen Terapisi

Ergen Çocuğunuzu Anlamak…

Ergen çocuğunuza verdiğiniz tepkiler onun duygularını, davranışlarını ve kişiliğini doğrudan etkiler. Bazen durumla uyumlu şekilde davransanız bile bir iç çekişiniz, yüz ifadeniz veya bir hareketiniz ergen çocuğunuz tarafından yanlış yorumlanabilir, kolaylıkla eleştirildiği, onaylanmadığı veya bir başkasıyla kıyaslandığı sonucuna varabilir ve bu durum uzun sürecek bir çatışmanın tetiğini çekebilir. Çünkü, ergenler yetişkinlerden çok daha duyarlıdır ve özellikle sıkıntılı durumlar varlığında ne söylediğinizden ziyade, NASIL SÖYLEDİĞİNİZ oldukça önem kazanır. Sıkıntılı durumların önüne geçmek için, öncelikle çocuğunuzu anlamaya çalışmanız ve bunun için çaba sarf etmeye gönüllü olmanız gerekir. Onu dinlemek, herhangi bir duygu ifadesi çıkardığında uygun soruları yöneltmek, ben dilini kullanmak, gözlem yapmak, hemen tepki vermemek ve birlikte geçirilecek zamanlar yaratmak olumlu tepkiler almanıza, dolayısıyla iyi bir ilişki kurulmasına neden olacaktır.

‘’Ne yaptıysam olmadı’’, ‘’Bildiğini okuyor’’, ‘’Çok zorlanıyoruz’’

Bu ve benzerleri cümleler aileler tarafından sıklıkla söylenir. Gerçekten de bazı durumlar var ki, oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı olabiliyor. ‘Enerjisi yitik, omuzları çökük, huysuz ve mutsuz bir ergen’ ve ‘tükenmiş ve ne yapacağını bilmeyen bir aile’ tiplemesi ile karşılaşabiliyoruz. Bu nokta da, ergenlik dönemine özgü biyokimyasal ve hormonal değişikliklerin, çocuğun doğası gereği olan özellikler ve kalıtımsal faktörlerin davranışlar üzerine olan etkisini iyi anlamak ve ayırt etmek gerekir. Akılda tutulması gereken en önemli noktalardan biri, çocukların olağan dışı tüm davranışlarının, bazı psikiyatrik rahatsızlıkları bunun dışında tutarsak, aslında bir ‘’YARDIM ÇAĞRISI’’ ve dikkati o yöne çekmek için bir işaret niteliğinde olduğudur. Kararlı, istikrarlı ve tutarlı bir tutum ve davranış içerisinde olmanız ve tıkandığınız noktalarda gerekli desteği almak için başvuruda bulunmanız, olaylar ile daha kolay baş etmenizi sağlayacak ve üzerinizdeki yükü azaltacaktır.

Sonuç olarak; ergen çocuğumuzda ne olup bittiğini anlamak ve ona yardımcı olabilmek ancak etkili ve yapıcı bir iletişim ile mümkün olabilir. Neyi nasıl söyleyeceğinizi bilmek, zorluklar karşısında yılmamak, etkin yöntemleri öğrenerek mücadeleye 1-0 önde devam etmek ve bir ekip ruhuyla hareket edebilmek sorunların üstesinden gelmenizi kolaylaştıracaktır. Hayatta hangi güzel şey veya kazanılmış başarı kolay elde ediliyor ki!? Ne dersiniz?

Grup Terapisi

Grup terapisi, bir grup danışan/hastanın tecrübelerini paylaşmak, farkındalık ve içgörü kazanmak, yaşadıkları zorluklar ile baş etme yöntemleri geliştirerek yeni çözüm yolları bulabilmek gibi amaçlarla düzenli aralıklarla bir araya geldiği ve genellikle bir veya iki terapist tarafından uygulanan bir psikoterapi yöntemidir.

Farklı gruplarda; örneğin psikiyatrik rahatsızlığa sahip bireyler veya herhangi bir rahatsızlığı olmayan ve belli bir konuda danışma, yardım veya beceri kazanmak amaçlı da grup terapileri yapılmaktadır.

Kliniğimizde, grup çalışmalarına özel önem vermekte ve farklı gruplar ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.  Yapmış olduğumuz grup çalışmaları ağırlıklı olarak,

Sınav kaygısı ile baş etmeye yönelik öğrencilere..
Stres ve kaygıyı azaltmaya yönelik (nefes, yoga, meditasyon ve anda kalma çalışmaları) yetişkinlere ve diğer yaş gruplarına..
Zihinsel fonksiyonları artırmaya yönelik yaşlılara..

Aile Terapisi

Aile terapisi, psikolojik sorunları ilişki bağlamı içerisinde ele alan modern tedavi uygulamalarıdır. Kimi durumlarda ailenin tamamı, kimi durumlarda ise bir kısmı sürece dahil edilir. Anne, baba, çocuk ve ailenin diğer bireyleri aynı veya farklı seanslarda görülebilir.

Aile terapisine kimler katılmalı?

Aile içerisinde yaşanan sıkıntılı bir olay varlığında direkt sorunu yaşayan kişi veya sorundan dolaylı olarak etkilenen diğer bir aile üyesi, başvuruda bulunabilir. Hangi aile üyesinin ne zaman ve ne ölçüde danışmanlık &terapi hizmetine dahil edileceğine uzman kişi karar verir ve aileyi yönlendirir.

Sık Başvuru Nedenleri;

 • Çocuk/lar ile ilgili sorunlar (uyum sorunları, davranış değişiklikleri vb.)
 • Anne ve baba olmanın gereklilikleri ile ilgili kafa karışıklıkları
 • Eşler arası sorun ve anlaşmazlıklar
 • Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler
 • Zorlayıcı ve ağır yaşam olayları (hastalık, kayıp, boşanma, ölüm, iflas vb.)
 • Ergenlik dönemi sorunları
 • Yaşla birlikte gelen psikolojik durumdaki değişiklikler
 • Annenin gebeliği ya da doğum yapması ile başlayan uyum süreçleri
 • Aile içinde yaşanan rol karmaşaları ve hiyerarşik yapının bozulması
 • Çocukların evden ayrılması (üniversiteye gitme, evlenme gibi), karı kocanın birlikte çocuksuz bir sisteme uyum sağlamasını gerektiren süreçler
 • Aile üyelerinden birinde ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar (panik atak, depresyon, takıntı hastalığı, alkol-madde kullanımı, davranış bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, yeme bozuklukları vb.)
 • Aile sisteminde kriz yaratan her tür olay

Neden önemlidir?

Aile terapisti, aile sistemindeki sağlıklı çalışmayan yönleri tespit ederek yaşanan sorunlara yeni çözüm yolları bulunmasını sağlar. Aynı zamanda dışarıdan profesyonel ve objektif bir bakış açısı,ailedeki her üyenin kendisini daha rahat ifade etmesini sağlayarak sorunların daha net ortaya konulmasına olanak sağlar. Ek olarak, bütün aile bireylerinin sorunun çözümüne dahil olması, problemlerin daha kısa sürede çözülmesine yardımcı olur.

Aile terapisti, aile bireylerinin her birinin farklı özellikleri olduğunu ve bunların ortaya çıkarılarak kabul edilmesinin aileyi birleştirici ve işlevselliği artırıcı etkiye sahip olduğunu vurgular ve bu yönde çalışır. Tüm aile bireylerinin sorunları detaylı bir şekilde dile getirilerektek tek her üye desteklenmeye veçözüm yolları bulunmaya çalışılır.Tıpkı fiziksel hastalıklarda olduğu gibi ruhsal sorunlar ve aile içi problemlerde de geç kalmamak, sorunların daha çabuk çözülmesine yardımcı olur.

Amaçları nelerdir?

Aile terapisinde başlıca amacımız; ilişki ve evlilik terapisindekine benzer şekilde,sorunlu kişiyi bulmak değil, var olan soruna çözüm aramaktır. ÇÜNKÜ, AİLE ÜYELERİNDEN BİRİNİN YAŞADIĞI HERHANGİ BİR SORUN, AİLE SİSTEMİNİ TÜMDEN ETKİLEYECEKTİR.

Aile sistemi içerisinde her birey, farklı sorunlardan şikayetçi olabilmektedir. Tek tek üyelerin şikayetlerine değil, hangi etkenlerin yaşanan sıkıntılı duruma sebep olduğuna odaklanılırve çözümü için neler yapılabileceği konuşulur. Bunun için detaylı bir psikiyatrik değerlendirme ve aile sistemini etkileyen etkenlerin ortaya çıkarılması oldukça önemli ve gereklidir. Çünkü, her ailenin alttan alta işleyen kuralları, değerleri, istek ve beklentileri birbirinden farklıdır ve kendi içinde değerlendirilmelidir.

Ne zaman başvurmalı?

Ailenin sorunları sık sık ve sürekli olarak yaşıyor olması, bulunan çözümlerin işe yaramaması veya geçici bir iyilik hali sağlaması danışmanlık hizmeti alınmasını gerektirir. Burada önemli olan nokta; var olan ve çözülmesi gereken bir problemin görmezden gelinmemesi veya ertelenmemesi gerektiğidir. Çünkü, şuan içingörmezden geldiğin ve ödemekten korktuğun bedeller, ileride daha ağır bir fatura ile karşına gelebilir.

Bağımlılık Tedavisi

Bağımlılık dendiğinde, ilk akla gelen alkol ve madde. Son derece yaygın olarak kullanılmakta ve ulaşması da oldukça kolay.. Bağımlılık düzeyine geldiğinde ise hem kişinin kendisi hem de yakınları için son derece yıkıcı sonuçları var. Üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu ve vakit kaybetmeden önlem alınarak tedaviye başlanmalı.

Tedavi planı yapılırken kişinin hangi maddeyi ne kadar süredir kullandığı, herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığı, bıraktığı dönemler olup olmadığı, ek tıbbi rahatsızlıkları ve düzenli ilaç kullanıp kullanmadığı, sosyal ve özel yaşamı gibi birçok durum ayrı ayrı ele alınır ve detaylı bir değerlendirme yapılır.

Tedavide, ilaçlar ve terapiler kullanılmaktadır. İlaçlar hastanın o anki durumuna göre, örneğin yoksunluk veya entoksikasyon veya kullanılan maddenin türü ve miktarına göre ayarlanır.

Son dönemde bağımlılık dendiğinde,

kumar bağımlılığı,

cinsel bağımlılık (nemfomani) ve

internet bağımlılığı akla gelmekte….

 

Cinsel Terapi

Cinsel sorunları farklı yaklaşımlar ile ele alan terapiler (Psikanalitik, davranışsal, bilişsel..) söz konusudur.

Yaşanan sorunun başlangıcı, nasıl ve ne şekilde devam ettiği, ek bir rahatsızlık bulunup bulunmadığı, yaşamı etkileme düzeyi gibi faktörler göz önünde bulundurularak en uygun tedavi planlanır. Cinsel problemler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;

 • Vajinismus,
 • Erken boşalma,
 • Ereksiyon problemi,
 • Orgazm bozuklukları,
 • Uyarılma bozukluklar,
 • Cinsel yönelim bozuklukları,
 • Cinsel kimlik sorunları, hiper seksüalite,
 • Cinsel isteksizlik,
 • Eşler arası cinsel uyumsuzluk