Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik terapisi, ilişkilerinde problem yaşayan çiftlerin başvurabileceği bir tedavi yöntemidir.‘Çift terapisi’ veya ‘ilişki terapisi’ de denir.

Asıl olarak konuşmaya dayalı yöntemleri kullanır. İlişkinin niteliği, eşlerin yaşadığı sorunlar, sorun karşısındaki tutumları, duygu ve düşünceleri anlaşılmaya ve çözüm yolları bulunmaya çalışılır..

Evlilik terapisine kimler katılır?

İlişkilerinde sorun yaşayan ve bu sorunlarıkendi başlarına çözememiş çiftler evlilik terapisine katılabilir. Süregiden çatışmalar, dönemsel krizler, karar verme süreçleri, çocuklar ile ilgili sorunlar, sadakatsizlik, şiddet, maddi ve cinsel problemler başvuru sebebi olabilir.

Evliliğin farklı dönemlerindedesteğe ihtiyaç duyulabilir. Evliliğin ilk yılları, çocukların aileye katıldığı veevden ayrıldığı dönemler ve nihayetinde ‘edi-büdü’dönemi. Her biri ayrı zorluklar içerir. İlk yıllarda eşler istek ve beklentilerinin karşılanmadığı veya anlaşılmadıkları yakınmaları ile gelirlerken evliliğe çocukların katılması ile sorunlar başkalaşır. Loğusalık bunalımı, küçük çocukla ilgili sorunlar, eşle ve çevreyle ilişkilerde zorluklar, sonrasında ise ergen çocukla ilgili problemler… Her dönemin kendine özgü zorlukları uygun terapi yaklaşımları ve diğer tedavi yöntemleri ile atlatılır vebir sonraki döneme daha rahat bir geçişsağlanır. Bu da ilişki için daha sağlam bir temel oluşturur.

Evlilik terapisi işe yarar mı? Amaçları nelerdir?

Bu yöntem ile kabaca evlilik ve aile sisteminin korunması amaçlanır. Fakat çiftler her zaman aynıistek ve beklentiler ile gelmezler. Bu noktada, her iki bireyinde geliş sebebini ve terapiden beklentilerini iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, bazen bir eş diğerini hasta göstermek veya haklılığını onaylatmak ihtiyacı içinde olabilir. İş böyle olunca tedavi etkinliği de düşüyor. Bu ve benzeri noktaları iyi analiz etmek, terapistin tecrübesi ve aldığı eğitimler ile doğru orantılı. Sonuç olarak, kurulan güven ilişkisi temelinde oldukça iyi sonuçlar alınıyor.

 ****Başlıca AMAÇLAR aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
  •  Birbirini daha iyi anlamak ve iyi bir iletişim kurabilmek
  • Davranış ve tutum değişikliği oluşturmak (Özellikle alkol ve madde bağımlılığı, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik bir rahatsızlık varlığı)
  • Zor dönemleri sağlıklı bir şekilde atlatabilmek (Travmatik olaylar, şiddet, aldatma, yas süreçleri, hastalıklar, yeni bir işe başlama, emeklilik vb.)
  • Sorunlarla başa çıkma becerisini artırabilmek
  • Önemli kararlar alma sürecine destek sağlamak (Göç, boşanma, çocuk sahibi olma vb.)
  • Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak
  • Arkadaşlığı, duygusal ve cinsel yakınlığı tekrar sağlamak

Evlilik öncesi dönem ve eş seçiminde terapi desteği katkı sağlar mı?

Eş seçimi ve evlilik öncesi dönemde terapi desteği hem kişi hem de ilişki için olumlu katkılar sağlar. Başvuran kişiler kendini daha iyi tanırlar. İlişkilerde nelere dikkat etmeleri gerektiği, kadın ile erkeğin farklılıkları ve cinsellikle gibi konularda bilgi sahibi olurlar.

Tüm bunlar, zorluklarla daha kolay baş etmelerini ve uygun çözüm yollarını kendi kendilerine bulmalarını sağlar. Evliliklerin önemli bir kısmının boşanmayla sonuçlandığı düşünüldüğünde oyuna 1-0 avantajlı başlamayı kim istemez ki?

Uzm. Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay

Yorum Yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *