Sevim Hacıarifoğlu Tolunay Kimdir?

ÖZGEÇMİŞİ

Uzman Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay 1980 yılında Antalya’da doğdu. İlköğretim ve liseyi Antalya’da tamamladı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak, 6 yıl süren tıp eğitiminin ardından ‘Tıp Doktoru’ olarak mezun oldu.

Tıp Fakültesi’nin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Hartford’da dil eğitimini ileri düzeyiyle tamamladı. Bu süre zarfında Hartford Hospital’da iletişim konularında çalışmalarda bulundu. Mesleki kariyerini kendi ülkesinde sürdürme kararı alarak Türkiye’ye geri döndü.

2005 yılında evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’u kazanarak Akdeniz Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon bölümüne girmeye hak kazandı. Fakat ihtisasının 2. yılında insan psikolojisine olan merakı onu bölümden ayrılmaya ve psikiyatri bölümünü seçmeye yöneltti. Kazanması oldukça zor olan TUS sınavını bir kez daha iyi bir derece ile kazanarak 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda başlayan ihtisasını 2012 yılında ‘Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı’, ‘Uzman Doktor’, ‘Psikiyatr’, ‘Psikiyatrist’ ünvanlarını alarak bitirdi.

İhtisas eğitimi süresince nöroloji ve çocuk-ergen psikiyatrisi bölümlerinde çalıştı. Prof. Dr. Sunar Birsöz danışmanlığında ‘Kalp hastalarında depresyon, yaşam kalitesi ve sitokin ilişkisi’ konulu tez çalışmasını yürüttü ve başarıyla tamamladı. Ayrıca, şizofreni hastalarının takip edildiği gündüz hastanesi, alkol ve madde bağımlısı hastaların takip edildiği AMATEM kliniklerinde çalışmalarda bulundu. Psikiyatrik ilaç tedavileri, elektroşok tedavisi, analitik yönelimli bireysel ve grup terapisi eğitimlerini tamamladı.

Uzmanlığını tamamladıktan sonra mecburi hizmet görevi için 5 yaşındaki kızını da yanına alarak Van’a gitti. Bölgenin en büyük hastanesi olan Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 2 yıl süre ile çalıştı.

Uzmanlık sırasında başladığı ve Van’daki görevi boyunca devam eden, etkin bir tedavi yöntemi olan ‘Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri”ni 2017 Dünya Kognitif Terapiler Birliği İlk Türk Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur ve alanında başarılı diğer psikiyatristlerden aldı.

Takıntı hastalığı, borderline kişilik bozukluğu ve alkol bağımlılığı vakalarını başarı ile sundu. 6 yıl süren bu eğitimini 2015 yılında tamamlayarak uluslararası platformda kabul gören psikoterapist sertifikası ve ünvanını almaya hak kazandı.

2014 yılında Antalya’nın Kumluca ilçesi Devlet Hastanesi’ne tayini çıktı. Bu arada ikinci çocuğunu dünyaya getiren Uzman Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, buradaki görevinden ayrılarak 2015 yılında kendi adını verdiği kliniğini kurdu.

Ağırlıklı çalışma alanları panik atak, takıntı hastalığı, kaygı bozuklukları, depresyon, evlilik problemleri ve çift terapisi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve grup terapileridir.

Tabipler Odası, Psikiyatri derneğiyle kognitif ve davranış terapileri derneği üyesi Uzman Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, Yurtiçi ve yurtdışında yapılan çeşitli kongre, panel, workshop ve seminerlerde konuşmacı ve katılımcı olarak yer almakta, eğitim ve seminerler vermeye de devam etmektedir…

Ulusal ve yerel gazete, dergi ve haber sitelerinde çok sayıda yazısı yayınlanmış. Radyo ve televizyon programları ile ana haber bültenlerine konuşmacı konuk olarak katılmıştır. Halen, çeşitli dergi ve gazetelerde düzenli olarak köşe yazıları yayınlanmaktadır.

Hayatında ailevi değerlerini ön planda tutan Uzman Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay;  doğru, nitelikli, faydalı bir hizmet amacı gütmekte, etik ilkeleri, bilimselliği ve güvene dayalı ilişkiyi temel dayanak olarak almaktadır.

EĞİTİM ve İŞ DENEYİMLERİ:

1997-2003 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta/Türkiye

‘Tıp Doktoru Eğitimi’

1999 International Language Centers, Hastings/England

‘İngilizce Kurs Programı’

2003-2004 University of Hartford, Hartford/USA

‘Eğitim ve TOEFL Kurs Programı’

2003-2004 Hartford Hospital, Hartford/USA

‘Hasta İlişkileri ve İletişim Konularında Çalışmalar’

2006-2008 Akdeniz Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon AD., Antalya/Türkiye

‘Uzmanlık Eğitimi’

2008-2012 Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri AD, Antalya/Türkiye

‘Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi’

2012-2014 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van/Türkiye

‘Zorunlu Devlet Hizmeti Görevi’

2014 Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nden ayrılış..

2015 Haziran- Sevim Hacıarifoğlu Tolunay Psikiyatri Kliniği’ni kurdu.

KATILDIĞI EĞİTİMLER, ALDIĞI SERTİFİKALAR:

2009-2015 “Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi”

Modül: Depresyon, Obsesif kompülsif bozukluk, Sosyal fobi, Panik bozukluk, Travma sonrası stres bozukluğu, Özgül fobiler
Modül: Süpervizyon
Modül: Şizofreni, Bipolar bozukluk, Çift terapisi, Borderline kişilik bozukluğu, Yeme bozuklukları ve obezite, Cinsel işlev bozuklukları, Sağlık anksiyetesi, Sınav kaygısı, Yaşlılar ve Ergenler ile BDT, Dikkat Eksikliği ve Öğrenme güçlükleri
Modül: Süpervizyon
(Eğitmenler: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Doç. Dr. Şükrü Uğuz, Doç. Dr.Yusuf Sivrioğlu…)

ve 6 yıl süren Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini EABCT (European Association Behavioural and Cognitive Therapies)’den akreditasyon sertifikası alarak tamamladı.

2008-2012 ”Psikanalitik Terapi, Bireysel ve Grup Terapisi” Eğitimleri

(Eğitmenler: Prof. Dr. Sunar Birsöz, Prof. Dr. Taha Karaman, Doç Dr. Celal Odağ..)

20-22 Şubat 2009 “Lundbeck Depresyon Enstitüsü”

23-24 Nisan 2009 “Introduction to Cognitive Therapy, Cognitive Therapy of Depression, Cognitive Therapy of Anxiety Disorders, Cognitive Therapy of Personality Disorders”

20-22 Ekim 2009 “Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu”

2009 Ankara ‘’Aile Terapisi Eğitimi’’

20 Şubat 2010 “Psikiyatride Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu”

20 Kasım 2011 “Bilişsel Davranışçı Tedavi Uygulamaları Sırasında Terapötik İlişki ve İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Hastaların Ev ödevlerine Uyum ve Katılımlarının Arttırılması”

25-29 Kasım 2015 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘’Bağımlılıkta Tıbbi Yaklaşımlar Kursu’’

25-29 Kasım 2015 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘’Sigara Bağımlısına Yaklaşım, Tedavi ve BDT Kursu’’

16-20 Kasım 2016 ”Duygu Odaklı Çift Terapisi Beceri Eğitimi”

MESLEKİ ÇALIŞMALAR:

”Akut Koroner Sendrom Hastalarında Major Depresyon ile Yaşam Kalitesi, Sitokin, Kortizol İlişkisi” adlı ‘uzmanlık tezi’ çalışması, 2012

”Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların Kardiak Yan Etkileri” ‘Derleme’ Türk Kardiyoloji Seminerleri Dergisi, 2012

”Persistan Genital Aşırı Uyarılmışlık Bozukluğu” yazılı ve sözlü bildiri, 2011

”Panik Bozukluğu Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?” Antalya Face Dergisi / Temmuz 2015

”Evlilik: İletişebiliyor muyuz?” Antalya Face Dergisi / Ağustos 2015

”Yaşlılık Dönemi Depresyonu” Antalya Face Dergisi / Eylül 2015

”Panik Atak” Antalya Vivente Dergisi / Mart 2016

”Evlilik ve İletişim” Antalya Vivente Dergisi / Nisan 2016

”Evlilik ve İletişim” Antalya Vivente Dergisi / Mayıs 2016

”Ergenler ile İletişim: Nasıl Mutlu Bireyler Yetiştirebiliriz?” Antalya Face Dergisi / Mayıs 2016

”Takıntılarımız: Zihnimizin bir oyunu mu?” Antalya Face Dergisi / Haziran 2016

”Evlilik ve İletişim” Antalya Vivente Dergisi / Haziran 2016

”Bilişsel Davranışçı Terapi: İlaçsız ve Etkin bir Tedavi Yöntemi” Vivente Dergisi / Ağustos 2016

”Terör Olaylarının Ruhsal Sağlığına Etkisi” MİLLİYET /27 Mart 2016

”Öğrencilere Sınav Kaygısı Uyarısı” MİLLİYET / 12 Mayıs 2016

”Mutlu Evliliğin 10 Altın Kuralı” MİLLİYET / 2016

”Evlilik Terapisi Nedir?” Antalya Face Dergisi / Ocak 2017

”Ne Dediğin Değil Nasıl Dediğin Olay” Antalya Face Dergisi / Şubat 2017

”Boşanma ve Çocuk” Antalya Face Dergisi / Nisan 2107

”İçimizi Kemiren bir his: Suçluluk” Antalya Son Haber

”İlişkiden Vazgeçmek Neden Zordur?” Antalya Son Haber

”Mutlu Evlilik İçin 10 Altın Kural” Antalya Son Haber

”Evlilikle İlgili Yanlış Bilinenler” Antalya Son Haber

”Psikoterapi Nedir?” Antalya Son Haber

”Psikoterapide Güven Çok Önemli”  Antalya Son Haber

”Özgüvenli Çocuklar Yetiştirmek” Antalya Son Haber

………………………

Verdiği Eğitim ve Seminerler;

Antalya Sanayici İş Adamları Derneği (ANSİAD)’de, ‘Evlilik, ilişkiler ve iletişim’Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD)’de, ‘Kadın olmak: Sosyal ve Özel Hayatın Yönetimi ve Etkili iletişim’

Akdeniz Aile Sağlığı ve Eğitimi Derneği (ASED)’de, ‘Kadın olmak: Sosyal ve Özel Hayatın Yönetimi ve Etkili iletişim’

Muratpaşa Belediyesi, Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde, ‘Kadın olmak: Sosyal ve Özel Hayatın Yönetimi ve Etkili iletişim’

Antalya Falez Rotary Klübü’nde ‘Stresle ve Kaygıyla Başa Çıkma’

Antalya Atatürk Ortaokulu, ‘Aile Tutumları ve Çocukla Etkin İletişim’ Anne ve Baba Eğitimi

Antalya Atatürk Ortaokulu, ‘Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu / Bilgilendirme ve Farkındalık Semineri’ Öğretmen Eğitimi

Antalya Ali Uğur Dershanesi, ‘Sınav Kaygısı İle Baş Etme’

Antalya Kepez Habipler Ortaokulu, ‘Kadın olmak: Sosyal ve Özel Hayatın Yönetimi ve Etkili iletişim’

Kendi kliniğinde halen, özellikle stres ve kaygı ile baş etmek konularında farklı yaş gruplarına özel çalışmalar yapmaya devam etmektedir…

Uzm. Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay

PSİKİYATRİST & PSİKOTERAPİST

‘Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı’

Yorum Yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *