Kimler Aile Danışmanlığı Almalıdır?

Kimler Aile Danışmanlığı Almalıdır?

Yaşanan sorunların aile sistemi içerisinde ele alındığı; kimi durumlarda ailenin tamamının, kimi durumlarda ise bir kısmının sürece dahil edildiği danışmanlık hizmetidir. Anne, baba, çocuk ve ailenin diğer bireyleri aynı veya farklı seanslarda görülebilir.

Kimler Başvurmalı?

Aile içerisinde yaşanan sıkıntılı bir olay varlığında direkt sorunu yaşayan kişi veya sorundan dolaylı olarak etkilenen diğer bir aile üyesi, danışmanlık hizmeti alabilir. Hangi aile üyesinin ne zaman ve ne ölçüde danışmanlık & terapi hizmetine dahil edileceğine uzman kişi karar verir ve aileyi yönlendirir.

Sık Başvuru Nedenleri;

 • Çocuk/lar ile ilgili sorunlar (uyum sorunları, davranış değişiklikleri vb.)
 • Anne ve baba olmanın gereklilikleri ile ilgili kafa karışıklıkları
 • Eşler arası sorun ve anlaşmazlıklar
 • Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler
 • Zorlayıcı ve ağır yaşam olayları (hastalık, kayıp, boşanma, ölüm, iflas vb.)
 • Ergenlik dönemi sorunları
 • Yaşla birlikte gelen psikolojik durumdaki değişiklikler
 • Annenin gebeliği ya da doğum yapması ile başlayan uyum süreçleri
 • Aile içinde yaşanan rol karmaşaları ve hiyerarşik yapının bozulması
 • Çocukların evden ayrılması (üniversiteye gitme, evlenme gibi), karı kocanın birlikte çocuksuz bir sisteme uyum sağlamasını gerektiren süreçler
 • Aile üyelerinden birinde ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar (panik atak, depresyon, takıntı hastalığı, alkol-madde kullanımı, davranış bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, yeme bozuklukları vb.)
 • Aile sisteminde kriz yaratan her tür olay

Neden Danışmanlık Alınmalı?

Aile danışmanlığı, aile sistemindeki sağlıklı çalışmayan yönleri tespit ederek yaşanan sorunlara yeni çözüm yolları bulunmasını sağlar. Aynı zamanda dışarıdan profesyonel ve objektif bir bakış açısı ailedeki her üyenin kendisini daha rahat ifade etmesini sağlayarak sorunların daha net ortaya konulmasına olanak sağlar. Ek olarak, bütün aile bireylerinin sorunun çözümüne dahil olması, problemlerin daha kısa sürede çözülmesine yardımcı olur.

Aile danışmanı/terapisti, aile bireylerinin her birinin farklı özellikleri olduğunu ve bunların ortaya çıkarılarak kabul edilmesinin aileyi birleştirici ve işlevselliği artırıcı etkiye sahip olduğunu vurgular ve bu yönde çalışır. Tüm aile bireylerinin sorunları detaylı bir şekilde dile getirilerektek tek her üye desteklenmeye veçözüm yolları bulunmaya çalışılır. Tıpkı fiziksel hastalıklarda olduğu gibi ruhsal sorunlar ve aile içi problemlerde de geç kalmamak, sorunların daha çabuk çözülmesine yardımcı olur.

Amaçları Neler?

Aile danışmanlığı &terapisinde başlıca amacımız; ilişki ve evlilik terapisindekine benzer şekilde,sorunlu kişiyi bulmak değil, var olan soruna çözüm aramaktır. ÇÜNKÜ, AİLE ÜYELERİNDEN BİRİNİN YAŞADIĞI HERHANGİ BİR SORUN, AİLE SİSTEMİNİ TÜMDEN ETKİLEYECEKTİR.

Aile sistemi içerisinde her birey, farklı sorunlardan şikayetçi olabilmektedir. Tek tek üyelerin şikayetlerine değil, hangi etkenlerin yaşanan sıkıntılı duruma sebep olduğuna odaklanılırve çözümü için neler yapılabileceği konuşulur. Bunun için detaylı bir psikiyatrik değerlendirme ve aile sistemini etkileyen etkenlerin ortaya çıkarılması oldukça önemli ve gereklidir. Çünkü, her ailenin alttan alta işleyen kuralları, değerleri, istek ve beklentileri birbirinden farklıdır ve kendi içinde değerlendirilmelidir.

Aile, bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, ortak hedef ve planları olan bireylerden oluşmuş bir yapıdır. Aile kişilerin fizyolojik ihtiyaçları kadar psikolojik ihtiyaçlarının da karşılandığı bir ortamdır. Aile sistemi içerisinde yaşanan problemler, üyelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmaması anlamına gelir. Bu da, her üyede ayrı ayrı ve farklı derecelerde sorunlar ortaya çıkmasına neden olur. Yaşanan sorunlar karşılıklı etkileşimler sonucunda tüm aileyi etkiler. Sonuç olarak; sağlıksız işlev gösteren bir aile modeli ortaya çıkar. Bazen durumu iyi anlamak için olaya tersten bakmak faydalı olabilir. Buradan hareketle sağlıklı işlev gösteren, yani uyum içerisinde olan aile modeli özelliklerine bir bakalım.

Sağlıklı işlev gösteren ailelerin ortak özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Aile üyeleri, birbirlerini ilgili bir şekilde dinler.
 • Duygu ve düşüncelerini birbirleriyle paylaşırlar.
 • Her üye, kendini anlaşılmış, sevgi dolu ve güven içerisinde hisseder.
 • Birbirlerinin farklılıklarını kabullenirler.
 • Gereksiz ve yüksek beklentiler içerisinde değillerdir.
 • Birbirlerini takdir etmeye ve iş birliği yapmaya eğilimlidirler.
 • Birlikte zaman geçirmek için çaba gösterirler.
 • Birbirlerini uygun şekillerde cesaretlendirirler.
 • Aile üyelerinin ortak değerleri vardır.
 • Ortak değerler söz konusu olmadığında dahi, birbirlerini anlar ve saygı duyarlar.
 • Her üyenin aile içindeki rolleri açık bir şekilde belirlidir.
 • Krizler karşısında pozitif bir tutumla baş etme ve problem çözme becerileri gelişmiştir.

Ne Zaman Danışmanlık Alınmalı?

Ailenin sorunları sık sık ve sürekli olarak yaşıyor olması, bulunan çözümlerin işe yaramaması veya geçici bir iyilik hali sağlaması danışmanlık hizmeti alınmasını gerektirir. Burada önemli olan nokta; var olan ve çözülmesi gereken bir problemin görmezden gelinmemesi veya ertelenmemesi gerektiğidir. Çünkü, şuan içingörmezden geldiğin ve ödemekten korktuğun bedeller, ileride daha ağır bir fatura ile karşına gelebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *