Hasta Bilgileri Gizliliği Nasıl Olmaktadır?

Hasta Bilgileri Gizliliği Nasıl Olmaktadır?

Kişisel veri, tartışmalı ve sınırları tam olarak çizilemeyen bir kavramdır; ancak yine de kısaca insana ait, bireyi tanımlayabilecek her türlü bilgi olarak tanımlanması mümkündür. Aslında insanın, insan olarak evrendeki yerini alması ve toplumdaki konumu, insana bağlı bazı değerleri kişisel veri haline getirmektedir, örneğin kişinin adı, adresi, hastalıkları, medeni durumu, cinsel tercihleri, etnik kökeni, siyasi düşüncesi kişisel veri olarak kabul edilen bilgilerden bazılarıdır.

Bu bilgilerin paylaşılması kişinin özel hayatının gizliliği, hastanın mahremiyet hakkını ve doktorun hastasına karşı sır saklama yükümlülüğünün ihlaline yol açmaktadır. Konunun önemine rağmen ülkemizde henüz kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir Kanun bulunmamaktadır.

Avrupa bünyesindeki mahremiyet düzenlemelerine bakıldığında ilk olarak Avrupa Konseyi’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki özel yaşama dair maddeler göze çarpmaktadır:

1- Herkes, kendisini ilgilendiren kişisel verilerin korunması hakkına sahiptir.

2- Bu veriler, adil bir şekilde, belirli amaçlar için ve ilgili kişinin rızasına veya yasa ile öngörülmüş diğer meşru bir temele dayanarak tutulur. Herkes, kendisi hakkında toplanmış verilere erişme ve bunları düzelttirme hakkına sahiptir.

Buradan yola çıkarak, hasta ve danışanlarımızın kişisel veri ve bilgileri konusunda oldukça hassas olduğumuzu ve ayrıca kurucumuz Sevim Hacıarifoğlu Tolunay’ın ‘tıp doktoru’ olmasından dolayı tıp etiğine  özel önem verdiğini de belirtmek isteriz.

Sevim Hacıarifoğlu Tolunay Psikiyatri Kliniği

Yorum Yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *