Ne Zaman İlişki & Evlilik Danışmanına Başvurmalı?

Ne Zaman İlişki & Evlilik Danışmanına Başvurmalı?

Çiftlerin, ilişkilerindeki çeşitli sorun ve zorlukları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik yapılan danışmanlık hizmetidir. Çiftler arasında iyi bir iletişim kurulması, çatışma çözme becerilerinin kazandırılması, farklılıklar konusunda uzlaşabilmelerive her iki bireyin dedaha huzurlu ve güvende hissetmelerini sağlamabaşlıca amaçlardır.

Kimler Başvurmalı?

İlişkilerinde sorun yaşayan ve bu sorunları kendi başlarına çözememiş her çift danışmanlık hizmeti alabilir. Süregiden çatışmalar, dönemsel krizler, karar verme süreçleri, çocuklar ile ilgili sorunlar, sadakatsizlik, şiddet, maddi ve cinsel problemler başvuru sebepleriarasında sayılabilir.

Sıklıkla Belirtilen Başvuru Nedenleri;

 • İletişim kopukluğu
 • Anlaşılmama ve tıkanma hissi
 • Yoğun ve kırıcı tartışma ve kavgalar
 • Aldatma/aldatılma
 • Kıskançlık, güvensizlik
 • Haksızlığa uğrama duygularını çok yoğun hissetme
 • Çatışmaları birlikte çözümleyememe
 • İlişkide mutsuzluk
 • Öfke patlamaları
 • Cinsel problemler
 • İlgisizlik ve kopukluk
 • Ayrılık isteği
 • İlişkilerinin çocukları olumsuz etkilediğini düşünme
 • Aile meseleleri

Neden Danışmanlık Alınmalı?

Yapılan araştırmalarda, ilişkilerinde mutluluğu yakalayabilen çiftlerin daha uzun ömürlü oldukları ve yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu saptanmıştır. Ayrıca, çocuklar mutlu bir beraberlik varlığında daha huzurlu ve mutlu oldukları gibi psikolojik problemler de daha az ortaya çıkmaktadır.

Bugün biliyoruz ki; ilişkilerde yaşanan zorluklarkarşılıklı etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yani, ortada bir sorun varsa buna her iki tarafında katkısı var diyebiliriz. Yani, sorunun kimde olduğu veya ne oranda olduğu değil, ortada bir sorun olup olmadığıdırönemli olan.Tarafların soruna olan katkısı %1 ile %99 oranında dahi olsa, sonuç değişmez. ORTADA BİR SORUN VARDIR VE ÇÖZÜLMESİ GEREKMEKTEDİR. Tam da bu noktada

Amaçları Neler?

İlişki ve evlilik danışmanlığı & terapisinde temel amaç; ilişkiyi sağlıklı ve güvenli bir hale getirerek her iki bireyin de daha huzurlu ve güvende hissetmelerini sağlamaktır.Ayrıca, aile sistemine nasıl katkıda bulunulacağı ve daha iyi ilişkiler geliştirilmesi için nelerin yapılmasının uygun olacağı ve ilaç ve/veya terapi gerekip gerekmediği planlanır.

Başlıca amaçlaraşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
 • Birbirini daha iyi anlamak ve iyi bir iletişim kurabilmek
 • Davranış ve tutum değişikliği oluşturmak (Özellikle alkol ve madde bağımlılığı, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik bir rahatsızlık varlığı)
 • Zor dönemleri sağlıklı bir şekilde atlatabilmek (Travmatik olaylar, şiddet, aldatma, yas süreçleri, hastalıklar, yeni bir işe başlama, emeklilik vb.)
 • Sorunlarla başa çıkma becerisini artırabilmek
 • Önemli kararlar alma sürecine destek sağlamak (Göç, boşanma, çocuk sahibi olma vb.)
 • Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak
 • Arkadaşlığı, duygusal ve cinsel yakınlığı tekrar sağlamak

Bu çerçevede, çiftlerle çalışan danışman & terapist,

 • Hatalı ya da suçlu aramaz. Sorunu çözmek için iki tarafın da sorumluluğu almasını sağlar.Bunun için yaşanan sorunu tanımlamaya çalışarak iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya çıkarır ve çiftin gerçekte birbirine ne anlatmak istediğini bulur. Böylece çiftin, yaşanan sorunlarla ilgili daha gerçekçi çözüm yolları bulmalarına yardımcı olunur.
 • Avukat ya da hâkim değildir. Kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vermez. Çiftlerin haksızlık duygularını neden hissettiklerini anlamaya çalışır.
 • Taraf tutmaz..

Sonuç olarak; her iki tarafın da kendini güvende ve anlaşılmış hissetmesini sağlar.

Ne Zaman İlişki ve Evlilik Danışmanına Başvurmalı?

İlişki ve evlilik danışmanlığı, ilişkinin / evliliğin her aşamasında alınabilir. Evliliğin ilk yılları, çocukların aileye katıldığı ve evden ayrıldığı dönemler ve nihayetinde ‘edi-büdü’ dönemi. Her biri ayrı zorluklar içerir. İlk yıllarda eşler istek ve beklentilerinin karşılanmadığı veya anlaşılmadıkları yakınmaları ile gelirlerken evliliğe çocukların katılması ile sorunlar başkalaşır. Loğusalık bunalımı, küçük çocukla ilgili sorunlar, eşle ve çevreyle ilişkilerde zorluklar, sonrasında ise ergen çocukla ilgili problemler… Her dönemin kendine özgü zorlukları uygun terapi yaklaşımları ve tedavi yöntemleri ile atlatılır ve bir sonraki döneme daha rahat bir geçiş sağlanır. Bu da ilişki için daha sağlam bir temel oluşturur.

Özellikle sorunlar çok büyümeden destek alınması, ilerleyen süreçte çıkabilecek sorunları ve krizleri önleyici niteliktedir. Uzun süre ihmal edilen ve gerekli çaba gösterilmeyen bir ilişki, bir süre sonra yıpranmaya ve bozulmaya yüz tutacaktır. Hastalıklarda erken teşhisin hayatı kurtarması gibi evliliklerde de sorunlara erken müdahale etmek ve önlem almak, ilişkiyi kurtarabilir veya ileride yaşanacak birçok acının ve onarımı zor olabilecek kötü olayların yaşanmasını engelleyebilir.

Evlilik Öncesi Dönem ve Eş Seçiminde Danışmanlık Desteği Katkı Sağlar mı?

Eş seçimi ve evlilik öncesi dönemde psikolojik danışmahizmeti, hem kişi hem de ilişki için olumlu katkılar sağlar. Başvuran kişiler kendilerini daha iyi tanırlar. İlişkilerde nelere dikkat etmeleri gerektiği, kadın ile erkeğin farklılıkları ve cinsellikle gibi konularda bilgi sahibi olurlar.

Tüm bunlar, zorluklarla daha kolay baş etmelerini ve uygun çözüm yollarını kendi kendilerine bulmalarını sağlar. Evliliklerin önemli bir kısmının boşanmayla sonuçlandığı düşünüldüğünde oyuna 1-0 avantajlı başlamayı kim istemez ki?

Yorum Yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *