İnsanın iyi hissetmek ve iyileşmek adına birtakım maddeleri kullanması çok eskilere dayanmaktadır. Çeşitli bitki ve maddelerden elde edilen karışımların ilaç olarak kullanılmasının yanında, alkol, tütün, afyon gibi maddeler de acıyı dindirmek veya keyif vermek amaçlı kullanılırdı.

Doğru ve yerinde kullanılan bir ilaç tedavisi, kişinin daha iyi hissetmesini sağlamakta, ruhsal ve bedensel sağlığı üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır. Fakat, kulaktan dolma bilgiler ile veya uygunsuz bir şekilde işi çok iyi bilmeyen (psikiyatri uzmanı olmayan) kişiler tarafından verilen tedaviler yarar yerine zarar getirebilmektedir.

İlaçla Tedavide Genel İlkeler;

 • İlaçla tedavide dikkatli olunması ve gerektiğinde, gerektiği kadar ilaç kullanılması esastır.
 • İlaç seçimi, hasta/danışanın detaylı değerlendirmesi sonucu yapılmalıdır. Bu, hem ruhsal değerlendirmeyi hem de bedensel değerlendirmeyi içerisinde barındırır. Özellikle kronik hastalığı olanlarda uygun görülen kan tahlilleri ve/veya diğer tetkikler yapıldıktan sonra ilaç seçimi daha uygun olacaktır.
 • Tedaviyi planlayan kişi, ilaçlar konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Çünkü, ilaçların etki alanları, güç ve etki süreleri, kullanılamayacağı durumlar, yan etkileri, başka ilaçlarla etkileşimleri, aksi bir durumda ne yapılacağı tedavi etkinliğini belirleyecektir.
 • Yaşlılarda ilaçların yıkılması ve atılmasının yavaş olması ve yan etki görülme olasılığının daha sık olması sebepleriyle daha dikkatli davranılması gerekir.
 • Gebe ve emziren kadınlarda yine dikkatli davranılmalıdır. Hayatını çok etkileyen bir durum olmadıktan sonra ilaç verilmemesi oldukça önemlidir.
 • En etkili ve en az yan etkili ilaç, en etkili en düşük dozda ve gereken sürede verilmeye çalışılmalıdır.
 • İlaçlar uzman kişi tarafından önerilen doz ve sürede kullanılmalı. Eğer istenilen yanıt alınamazsa kesilmeli ve gerektiğinde başka bir tedaviye geçilmelidir.
 • Hasta/danışan ilaçlar konusunda bilgilendirilmeli ve olası durumlarda ne yapacağı konusunda önerilerde bulunulmalıdır.
 • Psikolojik bir problem veya psikiyatrik bir bozukluk tanısı konduğunda verilecek ilaç kişinin ekonomik durumu, yaşam koşulları vb. göz önünde bulundurularak seçilmelidir.

 

Tedavide kullandığımız başlıca ilaçlar şu şekilde gruplandırılabilir;

 • Antidepresanlar,
 • Antipsikotikler,
 • Anksiyolitikler (yeşil reçeteli),
 • Duygudurum dengeleyiciler,
 • Psikostimülanlar (kırmızı reçeteli),
 • Diğer grup psikiyatri ilaçları..