Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

BİREYSEL DANIŞMANLIK

Nedir?

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelmesi, yeni kararlar alması ve kendi gücünü gerçekleştirebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini sağlar.

Kimler Başvurmalı?

Hayatında yolunda gitmeyen birtakım şeyler olduğunu fark eden bir kişi bireysel danışmanlık için başvurabilir. Örneğin, son zamanlarda huzursuz ve mutsuzsunuz, kafanız karışık, bir karar vermeniz gerekiyor veya zihninizi karıştıran bazı sorular var. Son dönemde sıkıntılı bir olay yaşamış veanlam veremiyor olmanız da yeterli bir başvuru sebebidir. Bu veya benzeri konularda konuşmak, yaşanılanlara ‘objektif bir şekilde bakabilecek bir göz’ size destek olacaktır vesizin en doğal hakkınızdır. Aksi takdir de siz; eskiden beri süregiden çözüm yöntemlerinizi uygulamaya devam ederek farklı sonuçlar bekleyecek ve çoğu sefer de hayal kırıklığına uğrayacaksınız. ‘’Aynı yöntemleri kullanarak farklı sonuçlar beklemek deliliktir’’ der Einstein..

Aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı sizde varsa;

 • Mutsuzluk, huzursuzluk, panik hali, çaresizlik, öfke, sinirlilik, suçluluk, pişmanlık gibi duygular..
 • Aşırı neşe, öfke patlaması, normalden fazla konuşma gibi olağan dışı durumlar..
 • Kendine olan güvende azalma, ortamlara girmekten kaçınma..
 • Çarpıntı, terleme, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, ciltte lezyonlar, ishal-kabızlık, yüz kızarması, baş ağrısı, unutkanlık, konsantre olamama gibi belirtiler..
 • Değersizlik, yetersizlik, suçluluk, ölüm düşünceleri..
 • Birileri tarafından takip edilme, zehirlenme, kötülük görme şeklinde düşünceler..
 • Gece uykuların bölünmesi, sabah erken uyanma veya çok fazla uyuma,
 • Herhangi bir diyet yapılamamasına rağmen iştahın belirgin şekilde azalması veya çok fazla yemek yeme..
 • Çevrenizdeki insanların sizde bir sorun olduğunu söylemeye başlaması..
 • İş, sosyal ve özel yaşantınız da sorunlar yaşamaya başlamanız..

Ve sık sık sizi rahatsız ediyor veya yaşadığınız fiziksel belirtileri tam olarak açıklayacak tıbbi bir sebep bulunamıyorsa,bir psikiyatri uzmanına danışmanızda yarar olacaktır.

Sıklıkla Belirtilen Başvuru Nedenleri;

 • Panik atak
 • Sosyal kaygılar
 • Uçak korkusu
 • Fobiler
 • Huzursuzluk, can sıkıntısı, hayattan keyif alamama
 • Doğum sonrası sıkıntılar
 • Takıntılar
 • Sınav kaygısı
 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Davranış sorunları
 • İlişki, evlilik ve aile ile ilgili sorunlar
 • Yeme problemleri ve obezite
 • Psikosomatik (Organik nedeni bulunamayan) bedensel şikayetler
 • Vajinismus ve diğer cinsel problemler
 • Ergenlik dönemi sorunları
 • Özgüven eksikliği
 • Karar verme güçlüğü
 • Kayıp ve yas
 • Bağlanma sorunları
 • Öfke kontrolü
 • Motivasyon eksikliği
 • Travmatik yaşantılar
 • Kendini tanıma
 • İletişim problemleri
 • İsteksizlik hali ve hayat enerjisinin düşmesi
 • Kronik yorgunluk hali
 • Yetersiz ya da fazla uyuma
 • Yalnızlık ve anlaşılmama hissi
 • Duygu düzenlemesinde yaşanan zorluklar
 • Yoğun duygusal iniş çıkışlar
 • Yoğun çaresizlik hissi
 • Sorunların üstesinden gelememe
 • Alkol-madde ve sigara bağımlılığı
 • Bilgisayar ve internet bağımlılığı
 • Uyku ile ilgili sorunlar (uykusuzluk, aşırı uyuma, düzensiz uyuma..)
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, psikolojik bayılma
 • Saç yolma, deri yolma, kleptomani

Ne İşe Yarar? Neden Önemlidir?

Danışma/psikoterapi süreci; danışanın kendini tanıdığı, hayata ve ilişkilere dair duygularıyla ve kriz durumlarıyla baş etmek için yeni araçlar edindiği, yaşamdan keyif alma ve geliştirici ilişkiler kurma alanını genişlettiği, hem kendisiyle hem de başkalarıyla iletişim, hoşgörü ve empati dağarcığını geliştirdiği bir deneyim alanıdır. Kim böyle olmayı istemez ki!? Eğer tersini düşünüyorsan, yine yardıma ihtiyacın olduğunu söyleyebilirim..

Amaçları Nelerdir?

Bireysel danışmanlık hizmetinde başlıca amaç; bireyin yaşamında sıkıntı yaratan durum/ların ortadan kaldırılması, değiştirilmesi ve/veya baş etme noktasında danışana yardım ve rehberlik edilmesidir. Kişiye, yaşadığı sorunla ilgili önerilerde bulunulur veduruma özgü yöntem ve beceriler öğretilir.

Bireysel danışmanlık hizmeti, kişinin yaşadığı sorunun niteliği, yaşamı etkileme düzeyi gibi faktörler göz önünde bulundurularak bir seans veya daha fazla olabilir. Eğer ki danışan; ek bir tedavi desteğine(ilaç ve/veya psikoterapi) ihtiyaç duyuyorsa, hangi yönteme başvurulacağı, ne kadar süreceği venasıl bir tedavi uygulanacağı gibi konular detaylı bir şekilde konuşularak planlanır.

Etkili Olması İçin Yapabileceğim Bir Şey Var mı?

Bu sürecin etkili ve yararlı olabilmesi için danışanın etkin katılımı oldukça önemlidir. Süreç esnasında danışman/psikoterapist ve danışan arasında; danışanın sorunlarının çözümüne yönelik işbirliği ve uyuma dayalı bir ilişki kurulur. Bunun temelinde güven ilişkisi vardır. Hal böyle olunca, danışan kendini rahatlıkla açar ve yansız bir şekilde dinlenilmenin verdiği huzurla olayları daha farklı bir boyuttan görmeye başlar. Bu da sorunlarının çözümünde önemli bir başlangıçtır.

Kliniğimizde; ihtiyaç duyulduğunda, değerlendirme ve sorunu tanımlama amaçlı psikolojik testler uygulanır. Bunlardan bazıları, Rorschach ve MMPI gibi kişilik ve analiz testleri, dikkati ve zekayı ölçen testler, çocuk gelişimi ve iç dünyasını anlamaya yönelik testler ve yaşlı hastalarımızda uyguladığımız kognisyonu ve demansı değerlendiren testlerdir. Ayrıca, gerekli durumlarda kan tahlilleri de istenerek detaylı ve kapsamlı bir değerlendirme yapılarak en doğru tanı konur ve tedavi başlanır.

İLİŞKİ VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI 

Nedir?

Çiftlerin, ilişkilerindeki çeşitli sorun ve zorlukları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik yapılan danışmanlık hizmetidir. Çiftler arasında iyi bir iletişim kurulması, çatışma çözme becerilerinin kazandırılması, farklılıklar konusunda uzlaşabilmelerive her iki bireyin dedaha huzurlu ve güvende hissetmelerini sağlamabaşlıca amaçlardır.

Kimler Başvurmalı?

İlişkilerinde sorun yaşayan ve bu sorunları kendi başlarına çözememiş her çift danışmanlık hizmeti alabilir. Süregiden çatışmalar, dönemsel krizler, karar verme süreçleri, çocuklar ile ilgili sorunlar, sadakatsizlik, şiddet, maddi ve cinsel problemler başvuru sebepleriarasında sayılabilir.

Sıklıkla Belirtilen Başvuru Nedenleri;

 • İletişim kopukluğu
 • Anlaşılmama ve tıkanma hissi
 • Yoğun ve kırıcı tartışma ve kavgalar
 • Aldatma/aldatılma
 • Kıskançlık, güvensizlik
 • Haksızlığa uğrama duygularını çok yoğun hissetme
 • Çatışmaları birlikte çözümleyememe
 • İlişkide mutsuzluk
 • Öfke patlamaları
 • Cinsel problemler
 • İlgisizlik ve kopukluk
 • Ayrılık isteği
 • İlişkilerinin çocukları olumsuz etkilediğini düşünme
 • Aile meseleleri

Neden Danışmanlık Alınmalı?

Yapılan araştırmalarda, ilişkilerinde mutluluğu yakalayabilen çiftlerin daha uzun ömürlü oldukları ve yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu saptanmıştır. Ayrıca, çocuklar mutlu bir beraberlik varlığında daha huzurlu ve mutlu oldukları gibi psikolojik problemler de daha az ortaya çıkmaktadır.

Bugün biliyoruz ki; ilişkilerde yaşanan zorluklarkarşılıklı etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yani, ortada bir sorun varsa buna her iki tarafında katkısı var diyebiliriz. Yani, sorunun kimde olduğu veya ne oranda olduğu değil, ortada bir sorun olup olmadığıdırönemli olan.Tarafların soruna olan katkısı %1 ile %99 oranında dahi olsa, sonuç değişmez. ORTADA BİR SORUN VARDIR VE ÇÖZÜLMESİ GEREKMEKTEDİR. Tam da bu noktada

Amaçları Nelerdir?

İlişki ve evlilik danışmanlığı & terapisinde temel amaç; ilişkiyi sağlıklı ve güvenli bir hale getirerek her iki bireyin de daha huzurlu ve güvende hissetmelerini sağlamaktır.Ayrıca, aile sistemine nasıl katkıda bulunulacağı ve daha iyi ilişkiler geliştirilmesi için nelerin yapılmasının uygun olacağı ve ilaç ve/veya terapi gerekip gerekmediği planlanır.

Başlıca amaçlaraşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
 • Birbirini daha iyi anlamak ve iyi bir iletişim kurabilmek
 • Davranış ve tutum değişikliği oluşturmak (Özellikle alkol ve madde bağımlılığı, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik bir rahatsızlık varlığı)
 • Zor dönemleri sağlıklı bir şekilde atlatabilmek (Travmatik olaylar, şiddet, aldatma, yas süreçleri, hastalıklar, yeni bir işe başlama, emeklilik vb.)
 • Sorunlarla başa çıkma becerisini artırabilmek
 • Önemli kararlar alma sürecine destek sağlamak (Göç, boşanma, çocuk sahibi olma vb.)
 • Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak
 • Arkadaşlığı, duygusal ve cinsel yakınlığı tekrar sağlamak

Bu çerçevede, çiftlerle çalışan danışman & terapist,

 • Hatalı ya da suçlu aramaz. Sorunu çözmek için iki tarafın da sorumluluğu almasını sağlar.Bunun için yaşanan sorunu tanımlamaya çalışarak iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya çıkarır ve çiftin gerçekte birbirine ne anlatmak istediğini bulur. Böylece çiftin, yaşanan sorunlarla ilgili daha gerçekçi çözüm yolları bulmalarına yardımcı olunur.
 • Avukat ya da hâkim değildir. Kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vermez. Çiftlerin haksızlık duygularını neden hissettiklerini anlamaya çalışır.
 • Taraf tutmaz..

Sonuç olarak; her iki tarafın da kendini güvende ve anlaşılmış hissetmesini sağlar.

Ne Zaman İlişki ve Evlilik Danışmanına Başvurmalı?

İlişki ve evlilik danışmanlığı, ilişkinin / evliliğin her aşamasında alınabilir. Evliliğin ilk yılları, çocukların aileye katıldığı ve evden ayrıldığı dönemler ve nihayetinde ‘edi-büdü’ dönemi. Her biri ayrı zorluklar içerir. İlk yıllarda eşler istek ve beklentilerinin karşılanmadığı veya anlaşılmadıkları yakınmaları ile gelirlerken evliliğe çocukların katılması ile sorunlar başkalaşır. Loğusalık bunalımı, küçük çocukla ilgili sorunlar, eşle ve çevreyle ilişkilerde zorluklar, sonrasında ise ergen çocukla ilgili problemler… Her dönemin kendine özgü zorlukları uygun terapi yaklaşımları ve tedavi yöntemleri ile atlatılır ve bir sonraki döneme daha rahat bir geçiş sağlanır. Bu da ilişki için daha sağlam bir temel oluşturur.

Özellikle sorunlar çok büyümeden destek alınması, ilerleyen süreçte çıkabilecek sorunları ve krizleri önleyici niteliktedir. Uzun süre ihmal edilen ve gerekli çaba gösterilmeyen bir ilişki, bir süre sonra yıpranmaya ve bozulmaya yüz tutacaktır. Hastalıklarda erken teşhisin hayatı kurtarması gibi evliliklerde de sorunlara erken müdahale etmek ve önlem almak, ilişkiyi kurtarabilir veya ileride yaşanacak birçok acının ve onarımı zor olabilecek kötü olayların yaşanmasını engelleyebilir.

Evlilik Öncesi Dönem ve Eş Seçiminde Danışmanlık Desteği Katkı Sağlar mı?

Eş seçimi ve evlilik öncesi dönemde psikolojik danışmahizmeti, hem kişi hem de ilişki için olumlu katkılar sağlar. Başvuran kişiler kendilerini daha iyi tanırlar. İlişkilerde nelere dikkat etmeleri gerektiği, kadın ile erkeğin farklılıkları ve cinsellikle gibi konularda bilgi sahibi olurlar.

Tüm bunlar, zorluklarla daha kolay baş etmelerini ve uygun çözüm yollarını kendi kendilerine bulmalarını sağlar. Evliliklerin önemli bir kısmının boşanmayla sonuçlandığı düşünüldüğünde oyuna 1-0 avantajlı başlamayı kim istemez ki?

AİLE DANIŞMANLIĞI

Nedir?

Yaşanan sorunların aile sistemi içerisinde ele alındığı; kimi durumlarda ailenin tamamının, kimi durumlarda ise bir kısmının sürece dahil edildiği danışmanlık hizmetidir. Anne, baba, çocuk ve ailenin diğer bireyleri aynı veya farklı seanslarda görülebilir.

Kimler Başvurmalı?

Aile içerisinde yaşanan sıkıntılı bir olay varlığında direkt sorunu yaşayan kişi veya sorundan dolaylı olarak etkilenen diğer bir aile üyesi, danışmanlık hizmeti alabilir. Hangi aile üyesinin ne zaman ve ne ölçüde danışmanlık & terapi hizmetine dahil edileceğine uzman kişi karar verir ve aileyi yönlendirir.

Sık Başvuru Nedenleri;

 • Çocuk/lar ile ilgili sorunlar (uyum sorunları, davranış değişiklikleri vb.)
 • Anne ve baba olmanın gereklilikleri ile ilgili kafa karışıklıkları
 • Eşler arası sorun ve anlaşmazlıklar
 • Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler
 • Zorlayıcı ve ağır yaşam olayları (hastalık, kayıp, boşanma, ölüm, iflas vb.)
 • Ergenlik dönemi sorunları
 • Yaşla birlikte gelen psikolojik durumdaki değişiklikler
 • Annenin gebeliği ya da doğum yapması ile başlayan uyum süreçleri
 • Aile içinde yaşanan rol karmaşaları ve hiyerarşik yapının bozulması
 • Çocukların evden ayrılması (üniversiteye gitme, evlenme gibi), karı kocanın birlikte çocuksuz bir sisteme uyum sağlamasını gerektiren süreçler
 • Aile üyelerinden birinde ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar (panik atak, depresyon, takıntı hastalığı, alkol-madde kullanımı, davranış bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, yeme bozuklukları vb.)
 • Aile sisteminde kriz yaratan her tür olay

Neden Danışmanlık Alınmalı?

Aile danışmanlığı, aile sistemindeki sağlıklı çalışmayan yönleri tespit ederek yaşanan sorunlara yeni çözüm yolları bulunmasını sağlar. Aynı zamanda dışarıdan profesyonel ve objektif bir bakış açısı ailedeki her üyenin kendisini daha rahat ifade etmesini sağlayarak sorunların daha net ortaya konulmasına olanak sağlar. Ek olarak, bütün aile bireylerinin sorunun çözümüne dahil olması, problemlerin daha kısa sürede çözülmesine yardımcı olur.

Aile danışmanı/terapisti, aile bireylerinin her birinin farklı özellikleri olduğunu ve bunların ortaya çıkarılarak kabul edilmesinin aileyi birleştirici ve işlevselliği artırıcı etkiye sahip olduğunu vurgular ve bu yönde çalışır. Tüm aile bireylerinin sorunları detaylı bir şekilde dile getirilerektek tek her üye desteklenmeye veçözüm yolları bulunmaya çalışılır. Tıpkı fiziksel hastalıklarda olduğu gibi ruhsal sorunlar ve aile içi problemlerde de geç kalmamak, sorunların daha çabuk çözülmesine yardımcı olur.

Amaçları Nelerdir?

Aile danışmanlığı &terapisinde başlıca amacımız; ilişki ve evlilik terapisindekine benzer şekilde,sorunlu kişiyi bulmak değil, var olan soruna çözüm aramaktır. ÇÜNKÜ, AİLE ÜYELERİNDEN BİRİNİN YAŞADIĞI HERHANGİ BİR SORUN, AİLE SİSTEMİNİ TÜMDEN ETKİLEYECEKTİR.

Aile sistemi içerisinde her birey, farklı sorunlardan şikayetçi olabilmektedir. Tek tek üyelerin şikayetlerine değil, hangi etkenlerin yaşanan sıkıntılı duruma sebep olduğuna odaklanılırve çözümü için neler yapılabileceği konuşulur. Bunun için detaylı bir psikiyatrik değerlendirme ve aile sistemini etkileyen etkenlerin ortaya çıkarılması oldukça önemli ve gereklidir. Çünkü, her ailenin alttan alta işleyen kuralları, değerleri, istek ve beklentileri birbirinden farklıdır ve kendi içinde değerlendirilmelidir.

Aile, bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, ortak hedef ve planları olan bireylerden oluşmuş bir yapıdır. Aile kişilerin fizyolojik ihtiyaçları kadar psikolojik ihtiyaçlarının da karşılandığı bir ortamdır. Aile sistemi içerisinde yaşanan problemler, üyelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmaması anlamına gelir. Bu da, her üyede ayrı ayrı ve farklı derecelerde sorunlar ortaya çıkmasına neden olur. Yaşanan sorunlar karşılıklı etkileşimler sonucunda tüm aileyi etkiler. Sonuç olarak; sağlıksız işlev gösteren bir aile modeli ortaya çıkar. Bazen durumu iyi anlamak için olaya tersten bakmak faydalı olabilir. Buradan hareketle sağlıklı işlev gösteren, yani uyum içerisinde olan aile modeli özelliklerine bir bakalım.

Sağlıklı işlev gösteren ailelerin ortak özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Aile üyeleri, birbirlerini ilgili bir şekilde dinler.
 • Duygu ve düşüncelerini birbirleriyle paylaşırlar.
 • Her üye, kendini anlaşılmış, sevgi dolu ve güven içerisinde hisseder.
 • Birbirlerinin farklılıklarını kabullenirler.
 • Gereksiz ve yüksek beklentiler içerisinde değillerdir.
 • Birbirlerini takdir etmeye ve iş birliği yapmaya eğilimlidirler.
 • Birlikte zaman geçirmek için çaba gösterirler.
 • Birbirlerini uygun şekillerde cesaretlendirirler.
 • Aile üyelerinin ortak değerleri vardır.
 • Ortak değerler söz konusu olmadığında dahi, birbirlerini anlar ve saygı duyarlar.
 • Her üyenin aile içindeki rolleri açık bir şekilde belirlidir.
 • Krizler karşısında pozitif bir tutumla baş etme ve problem çözme becerileri gelişmiştir.

Ne Zaman Danışmanlık Alınmalı?

Ailenin sorunları sık sık ve sürekli olarak yaşıyor olması, bulunan çözümlerin işe yaramaması veya geçici bir iyilik hali sağlaması danışmanlık hizmeti alınmasını gerektirir. Burada önemli olan nokta; var olan ve çözülmesi gereken bir problemin görmezden gelinmemesi veya ertelenmemesi gerektiğidir. Çünkü, şuan içingörmezden geldiğin ve ödemekten korktuğun bedeller, ileride daha ağır bir fatura ile karşına gelebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *