Psikolojik Testler

Oldukça merak edilen ve yanlış bilinenleri de içeren bir konudur psikolojide kullanılan testler. Günümüzde uzmanlar (psikologlar) tarafından insanın iç dünyasını daha detaylı anlamaya yönelik çeşitli psikolojik testler kullanılmaktadır. Bu testler genelde yaş gruplarına ve verdiği bilgilere göre gruplandırılmıştır. Testler, uzman ve danışanın ortak kararı ile uygulanır. Testlerin sonuçları psikolog tarafından yorumlanır.
Kliniklerde sık uygulanan testlerden bazılarının açıklamalarını aşağıda bulacaksınız.
YETİŞKİN:
MMPI: 566 maddeden oluşan ve bireyin kendisi tarafından doğru ya da yanlış olarak cevaplandırdığı bir testtir. Cevaplandırılması klinik ortamda kişiye göre 1 ile 2 saat arasında değişir. Bu testle bireyin kişisel ve toplumsal uyumu değerlendirilir. Kişiliği değerlendirmektedir ve bireyin kişilik eğilimleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.
Rorshach: Mürekkep lekesi olarak da bilinen bu test, bireyin dinamik açıdan kişisel özelliklerini ele alır. Uygulama bireye göre 10 dakika ile 1 saat arasında değişir.
TAT­: Bireyin iç dünyasını ve dinamiklerini anlamlandırmak için belirli görseller gösterilerek hikaye oluşturması beklenir. Uygulama bireye göre 10 dakika veya 1 saati bulabilir.
Dikkat testleri (Nöropsikolojik testler): Danışana bağlı olarak 20 dk. ile 40 dk. arasında değişen sürede dikkat becerileri nöropsikolojik değerlendirmeyle ölçülür. Sonucunda bir grafik ve rapor çıkarılıp bilgi verilebilir.
Diğer ölçekler; bu  başlıkta gruplandırabileceğimiz çok sayıda test vardır; örneğin,beck depresyon envanteri gibi.

ÇOCUK:

Wisc-r: 6–16 yaş arasında kullanılan, IQ skoru veya skor aralığı elde edilen testtir. Wisc-r testi farklı zihinsel becerileri ölçümleyen  alt testlerden oluşmaktadır. Uygulama 50 dakika ile 90 dakika arasında değişmektedir. Sonuçlar aileye hem sözel hem yazılı şekilde rapor edilebilir.
Dikkat testleri: Danışana bağlı olarak 20 dk ile 40 dk arasında değişen sürede dikkat becerileri nöropsikolojik değerlendirmeyle ölçülür. Sonucunda bir grafik ve rapor çıkarılıp bilgi verilebilir.
Gessel Gelişim Testi: Çocuğun yaşına göre belirli figürleri çizmesi istenerek uygulanır. Yaşına göre genel gelişim düzeyi hakkında bilgi edinilir. Uygulama süresi ortalama 15 dakikadır.
Goodenough Harris İnsan Resmi Çiz Testi: Çocuğun yaşına göre bir insan resmi çizmesi istenir. Yaşına göre genel gelişim düzeyi hakkında bilgi edinilir. Uygulama süresi ortalama 30 dakikadır.
Agte: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmede aileye çeşitli sorular yöneltilir. Aynı zamanda uzman çocuğu da gözlemler. Genelde uygulama sırasında anne, baba ve çocuk bir arada bulunur.
Projektif Bir Aile ya da İnsan Çiz Testi: Çocuktan aile veya insan resmi çizilmesi istenerek projektif yorumu yapılır.
Beier Cümle Tamamlama Testi: Yarı-projektif bir testtir ve birey bu testte eksik cümleleri tamamlamaya çalışır. Mümkün olduğunca kısa sürede hiç düşünmeden verdiği cevaplarla bireyin iç dünyası hakkında bilgi edinilir.
CAT: Belirli kartlarla çocuktan hikaye oluşturması istenir. Bu hikayelerle çocuğun iç dünyası anlaşılmaya çalışılır. Uygulama bireye göre 10 dk. ile 1 saat arasında değişebilir.
Diğer testler ve ölçekler; başlığında gruplandırabileceğimiz çok sayıda envanter bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

0 cevaplar

Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir