Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, kişinin yaşadığı duygusal, davranışsal ve düşünce düzeyinde olan sorunların çözümü, psikolojik dengenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla kullanılan konuşmaya ve sözel etkileşime dayalı bir tedavi yöntemidir.

Gelişigüzel ve kulaktan dolma bilgiler veya yöntemler ile değil, ‘belirli kuramlar, etik ve bilimsel ilkeler’ ile hareket eder. Eğer böyle olmasaydı, her anlattığınız kişi sizi rahatlatır, anlaşıldığınızı hissettirir ve verdiği öneriler ile kalıcı çözümlere ulaşırdınız..

İşe yarayabilmesi için..

Öncelikle, terapistin yeterli donanıma sahip olması gerekir.. Diğer bir önemli faktör, terapist ile ruhsal rahatsızlığı bulunan veya psikolojik desteğe ihtiyacı olan danışan arasında kurulan iletişim ve etkileşimdir.. Tüm ilişkilerde olduğu gibi güvene dayalı ilişki esastır. Bunun için ilk birkaç görüşme önemlidir.

Danışma amaçlı gelen kişinin istekli olması.. kendi randevusunu kendisinin almış olması, karşılığında bir bedel ödüyor olması vb. faktörler terapinin işe yararlığı açısından yine önemli faktörlerdir. Bunun yanında, kişinin görüşmelere önerilen sıklık ve düzende gelmesi de terapiden görülecek faydayı arttırır. Aksi takdirde, verilen emek boşa gidecek ve tedavi işe yaramayacaktır.

Psikoterapi seanslarında..

Danışanın sorunu veya sorunları detaylandırılır. İlişkileri, ailesi, okulu ve yaşantısı hakkında bilgiler alınır. Bazı psikiyatrik durumlarda, geçmiş yaşantılara ve inanışlar, değerler gibi başka alanlara da değinilir.

Danışanın olaylar karşısında verdiği tepkiler, duygu ve düşünceleri, tedaviye olan inancı, beklenti/leri, kendisine olan inancı, istek ve motivasyonu değerlendirilir.

Psikoterapi alan kişi..

Kendi iç dünyasında neler olduğunu, duygu, düşünce ve davranışlarının yaşamını nasıl etkilediğini öğrenecek ve geri kalan hayatında kontrolü kendisinde barındıracak, diğer bir ifadeyle yaşamı üzerinde söz sahibi olacaktır. Yani kişi, sorunun neden ve nasıl ileri geldiğini öğrendikçe çözüme yönelik girişimlerde bulunacak, istek ve motivasyonu giderek artacaktır. Kişiler arası ilişkileri ve çatışmaları düzelecek, iç huzuru ve mutluluğu yakalayacak, çaresizlik, öfke, değersizlik, kendine güvensizlik gibi duygulara sebep olan psikolojik problemlerin daha kolay üstesinden gelecektir.

PSİKOTERAPİ SÜRECİ İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER!

  • Psikoterapilerde her zaman eski travmatik anılar konuşulur. Diğer bir ifadeyle, ‘Çocukluğuna dönelim’ tüm terapiler için uygun ve gerekli bir yöntemdir. Özellikle son dönemde oldukça popüler olan bazı psikoterapi yöntemleri (örn, Bilişsel davranışçı terapi) yalnızca yakın geçmiş ve şimdiye odaklanarak sorunlara etkili ve kısa süreli çözümler sunmaktadır.
  • ‘Divana yatırma’ tekniği tüm terapilerde uygulanır. Yalnızca psikanalitik terapilerde kullanılır, fakat şuan çok da uygulanan bir yöntem değildir.
  • Psikoterapiye geliyor olmanız sizin güçsüz ve aciz olduğunuzu gösterir. Her insan hayatının belli dönemlerinde sıkıntılar yaşayabilir ve bunlarla baş etmek için danışmaya ihtiyaç duyabilir. Hem de profesyonel bir destekle, birden fazla kişiye anlatıp kafanızı karıştırmadan yapabilirsiniz bunu.
  • Psikoterapiye geliyor olmanız çok önemli bir sorununuz olduğu anlamına gelir. Kafanıza takılan bir konuyu paylaşmak, kendinizi tanımak ve geliştirmek, ilişkilerde daha uyumlu olmak gibi amaçlarla da danışabilirsiniz.

Uzm. Psikiyatr Dr. Sevim H. Tolunay

0 cevaplar

Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir