Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi

Bireysel Terapi Nedir?

Terapi, diğer bir ifadeyle psikoterapi, konuşmaya dayalı bir tedavi yöntemi olup temel olarak katılan kişi sayısına göre bireysel, grup, evlilik ve aile terapisi olarak ayrılır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı bireysel terapidir.

Bireysel terapi; kişinin yaşadığı duygusal, davranışsal, bedensel belirtiler ve düşünceler ile kendini gösteren sorunlar veya ilişki problemlerinin çözümü amacıyla terapist ve danışanın birebir çalışmasıdır.

Amaçları Nelerdir?

Bireysel terapi, genellikle terapist ve danışan ile birlikte belirlenen birtakım amaçlar güder.Bunlardan bazıları;

 • Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
 • Davranış ve tutum değişikliği oluşturmak
 • Önemli kararlar alma sürecine destek sağlamak
 • Kendine olan güveni artırmak
 • Eş, aile ve diğer bireylerle ilişkileri düzenlemek
 • Sorunlarla başa çıkma becerisini artırabilmek
 • Psikiyatrik rahatsızlıkları ortadan kaldırmak
 • Kendini tanımak ve yaşama farklı pencerelerden de bakabilmeyi öğrenmek…

Bireysel Terapi Hizmetini Veren Psikoterapistler Kimlerdir?

Psikoterapi hizmeti vermeye yetkin olan kişiler, yani psikoterapistler farklı psikoterapi yöntemleri ile ilgili olaraküniversite, enstitü gibi resmi kuruluşlardan eğitim ve sertifika almış olan uzmanlardır. Bu uzmanlar üniversite eğitimlerini, PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİalanlarında yapmışlardır.

Psikoterapist seçiminde dikkat edilmesi gerekenler;

 • Üniversite, Master, Doktora eğitimi olup olmadığı
 • Uzmanın almış olduğu Psikoterapi eğitimi, eğitimin niteliği ve süresi
 • Uzmanlık alanları
 • İş tecrübesi
 • Ağırlıklı çalışma alanları
 • Telefonla ulaşmanın mümkün olup olmadığı

 Psikoterapist Seçiminde  Kime Danışabilirim?

Sizi takip eden aile doktorunuz veya herhangi bir sebeple başvurduğunuz bir uzman hekim, eczacı bir tanıdığınız, bir aile bireyi, arkadaşlarınız veya terapiye gidip fayda görmüş bir tanıdığınız, size yardımcı olabilir

Bireysel Terapi Seanslarına Kimler Katılabilir?

Birtakım zorluklar yaşayan ve kendi kendine çözüm bulamayan veya bulduğu çözümler ile geçici bir süre rahatlayan HERKES bireysel psikoterapi seanslarına katılabilir. Bireysel terapiye katılmak için ciddi bir psikolojik rahatsızlığınızın olması gerekmez.

Psikoterapi Seanslarında Neler Yapılır?

Psikoterapi seanslarında size huzursuzluk ve acı veren her türlü konuda konuşma imkanı bulursunuz. Bu konular kendiniz, aileniz, kariyeriniz, ilişkileriniz, iç huzursuzluklarınız, kendinize bile itiraf etmek de zorlandığınız şeyler ile ilişkili olabilir.

Psikoterapist sorunları daha iyi anlamak ve danışan için ayrılan süreyi en iyi şekilde kullanabilmek amaçlarıyla sorduğu sorularla görüşmeyi yönlendirir. Benzer şekilde, danışan da sormak istediği veya merak ettiği soruları terapiste sorabilir.

Psikoterapi, terapistin danışan adına neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemesi değildir. Psikoterapist kendi kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar. Her kuram farklı bir psikoterapi yönteminin parçasıdır ve birbirinden farklı uygulamaları, örneğin; kişilik ve analiz testleri, farkındalık egzersizleri, bilişsel ve davranışsal yöntemler, hipnoz vb. gerektirir.

 Kliniğimizde Uygulanan Psikoterapi Yöntemlerinden Bazıları;

 • BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
 • ŞEMA TERAPİ
 • PSİKANALİTİK TERAPİ
 • EMDR
 • ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ…

Bireysel Olarak Başlayan Bir Terapiye Eş ve Aile Katılabilir mi?

Bireysel terapi baştan sona bireysel olarak devam edebileceği gibi danışanın ihtiyacı ve durumuna göre eş veya aile üyeleri terapiye dahil edilebilir.

 Bireysel Terapi Ne Sıklıkta ve Ne Kadar Süre Devam Eder?

Psikoterapinin ne sıklıkta yapılacağı, seansların uzunluğu ve terapiye ne kadar süre devam edileceği gibi konular DANIŞANIN İHTİYACINA, UYGULANAN PSİKOTERAPİ YÖNTEMİNE, DANIŞAN VE TERAPİSTİN ZAMAN VE DANIŞANIN MADDİ KAYNAKLARI gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Uzm. Psikiyatr Dr. Sevim H. Tolunay