Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Kişilik Testleri

MMPI (Minesota) ve Rorshach (Mürekkep) Testleri tüm dünyadakişiliğin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan testlerdir. Kliniğimizde, gerekli görülen vakalarda uzman psikologlar tarafından uygulanmakta ve psikoterapi sürecine olumlu katkılar sağlamaktadır.

Eysenck Kişilik Ölçeği, SCL-90 Belirti Tarama, Kişilik İnanç Ölçeği, Beck Depresyon ve Beck Anksiyete Testleri, Doğum Sonrası Depresyon Testi, Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi ve benzeri birçok test, yine tanı ve takipte kullandığımız testlerdir.  

Çocuk Gelişimi Testleri

Agte: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmede aileye çeşitli sorular yöneltilir. Aynı zamanda uzman çocuğu da gözlemler. Genelde uygulama sırasında anne, baba ve çocuk bir arada bulunur.
Gessel Gelişim Testi: Çocuğun yaşına göre belirli figürleri çizmesi istenerek uygulanır. Yaşına göre genel gelişim düzeyi hakkında bilgi edinilir. Uygulama süresi ortalama 15 dakikadır.
Goodenough Harris İnsan Resmi Çiz Testi: Çocuğun yaşına göre bir insan resmi çizmesi istenir. Yaşına göre genel gelişim düzeyi hakkında bilgi edinilir. Uygulama süresi ortalama 30 dakikadır.
Projektif Bir Aile ya da İnsan Çiz Testi: Çocuktan aile veya insan resmi çizilmesi istenerek projektif yorumu yapılır.
Beier Cümle Tamamlama Testi: Yarı-projektif bir testtir ve birey bu testte eksik cümleleri tamamlamaya çalışır. Mümkün olduğunca kısa sürede hiç düşünmeden verdiği cevaplarla bireyin iç dünyası hakkında bilgi edinilir.
CAT: Belirli kartlarla çocuktan hikaye oluşturması istenir. Bu hikayelerle çocuğun iç dünyası anlaşılmaya çalışılır. Uygulama bireye göre 10 dk. ile 1 saat arasında değişebilir.  

Zeka ve Dikkat Testleri

WISC-IV (Çocuklar için Zeka ve Çoklu Değerlendirme Testi) 6-16 yaş arasındaki bireylerin genel bilgi, dikkat, aritmetik, yargılama, öğrenme vb. ZİHİNSEL PERFORMANSINI ölçen ZEKA TESTİDİR. Farklı zihinsel becerileri ölçümleyen  alt testlerden oluşmaktadır. Uygulama 50 dakika ile 90 dakika arasında değişmektedir. Sonuçlar aileye hem sözel hem yazılı şekilde rapor edilmektedir.

WAIS (Erişkinler için Zeka Testi) Yetişkin bireylerin zeka düzeyini ölçmek için kullanılan ZEKA TESTİDİR.

Dikkat Testleri, farklı yaş gruplarına özel ‘paket testler’ olarak uygulanmakta ve kişinin performansı değerlendirilerek tedavi planı yapılmaktadır.