Yetişkin

Yetişkin
 • Kaygı Bozuklukları (Panik Atak, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Yaygın Kaygı Bozukluğu)
 • Depresyon (Major, Doğum Sonrası, Adet Öncesi Disfori)
 • Şizofreni ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar
 • Bipolar Bozukluk (Manik Depresif Hastalık)
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) ve İlişkili Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Akut Gerginlik ve Travma ile İlişkili Bozukluklar
 • Stresle İlgili Bedensel Belirti ve Dissosiyasyon Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları ve Obezite
 • Uyku ile İlişkili Bozukluklar
 • Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları (Borderline, Narsistik, Çekingen ve Kaçıngan..)
 • Demans, Alzheimer
 • Yaşlılık Dönemine Özgü Psikiyatrik ve Tıbbi Sorunlar
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Vajinismus
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Baş Ağrısı, Psikolojik Bayılma, Saç Yolma, Kleptomani..
 • Öfke Yönetimi
 • Sınav Kaygısı
 • Motivasyon
 • İletişim Problemleri
 • Özgüven kazanımı