deneme

Bireysel Psikoterapi
Bireysel Psikoterapi

Bireysel Terapi Nedir? Terapi, diğer bir ifadeyle psikoterapi, konuşmaya dayalı bir tedavi yöntemi olup temel olarak katılan kişi sayısına göre bireysel, grup, evlilik ve aile terapisi olarak ayrılır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı...

Read More
Çift Terapisi
Çift Terapisi

  Çift terapisi, ilişkilerinde problem yaşayan çiftlerin başvurabileceği bir tedavi yöntemidir.‘Evlilik terapisi’ veya ‘ilişki terapisi’ de denir. Asıl olarak konuşmaya dayalı yöntemleri kullanır. İlişkinin niteliği, eşlerin yaşadığı...

Read More
Aile Terapisi
Aile Terapisi

  Aile terapisi, psikolojik sorunları ilişki bağlamı içerisinde ele alan modern tedavi uygulamalarıdır. Kimi durumlarda ailenin tamamı, kimi durumlarda ise bir kısmı sürece dahil edilir. Anne, baba, çocuk ve ailenin diğer bireyleri aynı veya...

Read More
İlaç Tedavisi
İlaç Tedavisi

  İnsanın iyi hissetmek ve iyileşmek adına birtakım maddeleri kullanması çok eskilere dayanmaktadır. Çeşitli bitki ve maddelerden elde edilen karışımlar veya alkol, tütün, afyon gibi maddeler acıyı dindirmek veya keyif vermek amaçlı...

Read More
Cinsel Terapi
Cinsel Terapi

  Cinsel sorunları farklı yaklaşımlar ile ele alan terapiler (Psikanalitik, davranışsal, bilişsel..) söz konusudur. Yaşanan sorunun başlangıcı, nasıl ve ne şekilde devam ettiği, ek bir rahatsızlık bulunup bulunmadığı, yaşamı etkileme düzeyi...

Read More
Grup Terapisi
Grup Terapisi

  Grup terapisi, bir grup danışan/hastanın tecrübelerini paylaşmak, farkındalık ve içgörü kazanmak, yaşadıkları zorluklar ile baş etme yöntemleri geliştirerek yeni çözüm yolları bulabilmek gibi amaçlarla düzenli aralıklarla bir araya geldiği...

Read More
Bağımlılık Tedavisi
Bağımlılık Tedavisi

  Bağımlılık dendiğinde, ilk akla gelen alkol ve madde. Son derece yaygın olarak kullanılmakta ve ulaşması da oldukça kolay.. Bağımlılık düzeyine geldiğinde ise hem kişinin kendisi hem de yakınları için son derece yıkıcı sonuçları var...

Read More